Pořizování fotografií na akcích

V roce 2019 proběhnou na pozemcích Priessnitzových lečebných lázní následující akce: 

25. reprezentační ples, Oslavy světového dne vody, koncert skupiny FRAGILE, Lázeňské Velikonoce, Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua, Rej jesenických čarodějnic, 172. zahájení lázeňské sezóny, Den dětí, Grand Prix Priessnitz spa, Dny her v Háji víly Ozdravy, Lázeňské koloběžkování, 71. sezóna promenádních koncertů, Lázeňské koloběžkování, Priessnitz CUP 2019, Den bezpečnosti a zdraví, Týden Vincenze Priessnitze, 14. Konference Vincenze Priessnitze, Halloween v lázních, Mikuláš pro děti, Vánoční koncert DOM ZUŠ Jeseník, Silvestr v lázních.

V průběhu těchto akcí se budou pořizovat fotografie a video záznamy. Z pořízených fotografií nebo záznamů nebudou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách a ani nebudou k zobrazeným či zaznamenaným osobám systematicky přiřazovány další osobní údaje, jinak řečeno, nedojde k jejich zpracování ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. nebo čl. 4 odst. 2 GDPR. Tímto se správce (Priessnitzovy léčebné lázně a.s.) zavazuje k přiměřené propagaci jednotlivých akcí (následně na webových stránkách lázní) a splněním podmínek k zachování důstojnosti a cti snímaných a zveřejňovaných subjektů údajů (občané, návštěvníci, soutěžící). Vzhledem k okolnostem plánovaných akcí lze tedy rozumně předpokládat, že občané svou účastí na těchto akcích souhlasí s výše uvedeným.

Image 1
10.7°