Léčba CHOPN u nás

Naše lázně mají dlouholetou zkušenost v léčení chronických onemocnění dýchacích cest a v tomto nadále pokračujeme dle nejnovějších poznatků v oboru respirační rehabilitace. Balneoterapie v nejčistším ovzduší, které naše lázně klientovi nabízí, je zaměřena na skupinovou a individuální pohybovou léčbu, cílenou edukaci pacientů a nácvik správné inhalační techniky. Jejím cílem je poskytnout pacientovi komplexní péči, která povede ke zlepšení zdravotního stavu a kvality života.

Rehabilitace pacientů s CHOPN v Priessnitzových léčebných lázních

Plicní rehabilitace u pacientů s CHOPN bude během lázeňské léčby zaměřena především na pohybovou léčbu (vytrvalostní a silový trénink) v rámci skupinové léčebné tělesné výchovy, na individuální léčebnou tělesnou výchovu, která bude obsahovat techniky respirační fyzioterapie (nácvik efektivní expektorace, trénink dýchacích svalů, cvičení pro podporu správného dechového vzoru, nácvik úlevových poloh pro dýchání, neurofyziologická facilitace dýchání atd.) a techniky měkkých tkání, které jsou cíleny zejména na podporu správného napětí měkkých tkání hrudního koše. Skupinová i individuální terapie bude vždy individuálně indikována dle výsledků vstupního vyšetření a bude přizpůsobena aktuálnímu zdravotnímu stavu pacientů s CHOPN. U všech pacientů bude provedeno vstupní a výstupní vyšetření, při kterém bude zhodnocen efekt lázeňské léčby. Pacientům bude také poskytnuta cílená edukace, která bude zahrnovat informace o jejich onemocnění, jak mají monitorovat svoje symptomy, jak mají provádět jednotlivé běžné denní činnosti a pohybové aktivity, aby nedocházelo ke vzniku nebo zhoršení jejich dechových obtíží, jak mají správně užívat své léky, aby byla podpořena správná inhalační technika, jak zvládat exacerbaci onemocnění a jak ji předcházet. Terapie bude zacílena i na ostatní pacientovi obtíže tak, aby byla všem nemocným s CHOPN během lázeňské léčby poskytnuta komplexní individualizovaná péče, která povede ke zlepšení zdravotního stavu a zlepšení kvality života.

Image 1Image 2
8.6°