Opatření v lázních

Opatření v lázních

Opatření pro zamezení šíření onemocnění  v lázních

 • Dodržujeme zpřísněná hygienická opatření zdravotnického zařízení, máme proškolený odborný personál, provádíme kontroly na denní bázi, přijímáme nezbytná opatření  pro zajištění bezpečí našich klientů i zaměstnanců

 • Dodržujeme všechna nařízení vlády a řídíme se pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR

 • Pro bezpečnost našich hostů nově využíváme dezinfekční přístroj NOCOSPRAY pro dezinfekci prostor. Povrchová dezinfekce pomocí tohoto konceptu prokazatelně poskytuje baktericidní, virucidní, sporicidní a fungicidní účinky.

 • Pravidelně testujeme zaměstnance lázní na Covid19

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a MO MZČR vyžadujeme k nástupu do lázní od 1.11.2021 do odvolání od všech klientů mimo dětí do 12 let předložení jednoho z potvrzení:

 • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě RT-PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin. od 22.11.2021 pouze u léčebných pobytů (nelze uplatnit u hotelových a wellness pobytů)

 • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě POC-antigenního testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 24 hodin. Platí pro nástupy na pobyt pouze do 21.11.2021 včetně.

 • oficiální zpráva lékaře nebo hygienické stanice o prodělání infekčního onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu na Covid-19 neuplynulo více než 180 dní

 • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od dokončení druhé vakcinace uplynulo nejméně 14 dnů

 • neakceptujeme výsledky samotestování

Testy musí být v průběhu léčby opakovány s frekvencí minimálně 1x za 7 dní. Cena jednoho testu je 200 Kč a bude natížena do účtu k úhradě klientem. Výjimky mají klienti do 18 let nebo klienti s alespoň zahájeným očkováním proti Covid-19, kterým bude test uhrazen ze zdravotního pojištění.

V našem zařízení nemáme možnost otestovat klienty PCR testem při nástupu.

Před nástupem na pobyt požadujeme podepsat čestné prohlášení, měříme teplotu.

Splnění podmínek musí být písemně doloženo. Potvrzení je povinné a bude založeno spolu s čestným prohlášením do chorobopisu klienta. (čestné prohlášení naleznete v přílohách po rozkliknutí odkazu dole.) Ve výjimečných případech může klient před nástupem podstoupit testování antigenním testem přímo v areálu lázní v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.

 • Dodržujeme rozestupy a maximální počet osob u stolu v jídelnách lázeňských domů.

 • V jídelnách jsou k dispozici ochranné rukavice a hygienické prostředky pro desinfekci rukou.

 • Zakazujeme vstup a návštěvy do lázeňských budov neubytovaným osobám.

 • Klienti i zaměstnanci jsou povinni nosit k zakrytí úst a nosu používat ochranné prostředky dle aktuálního vládního nařízení

 • Na veřejně dostupných místech jsou k dispozici hygienické prostředky pro desinfekci rukou a informace o povinném nošení ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorách budov.

 • Více info zde.