Opatření v lázních

Opatření v lázních

Opatření pro zamezení šíření onemocnění  v lázních

 • Dodržujeme zpřísněná hygienická opatření zdravotnického zařízení, máme proškolený odborný personál, provádíme kontroly na denní bázi, přijímáme nezbytná opatření  pro zajištění bezpečí našich klientů i zaměstnanců

 • Dodržujeme všechna nařízení vlády a řídíme se pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR

 • Pro bezpečnost našich hostů nově využíváme dezinfekční přístroj NOCOSPRAY pro dezinfekci prostor. Povrchová dezinfekce pomocí tohoto konceptu prokazatelně poskytuje baktericidní, virucidní, sporicidní a fungicidní účinky.

 • Pravidelně testujeme zaměstnance lázní na Covid19

 • K nástupu do lázní vyžadujeme od klientů mimo děti do 15ti let předložení jednoho z následujících potvrzení:
  • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin, potvrzení je možné předložit formou sms ve Vašem telefonu,
  • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě antigenního testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin, potvrzení může vystavit také zaměstnavatel v rámci testování zaměstnanců
  • oficiální zpráva lékaře nebo hygienické stanice o prodělání infekčního onemocnění COVID-19 během předchozích třech měsíců před nástupem do lázní,
  • potvrzení v průkazu o očkování aplikací druhé vakcíny proti Covid-19
    
 • Není možné akceptovat výsledek samotestování.
  Ve výjimečných případech může klient podstoupit testování antigenním testem přímo v areálu lázní. Testování se provádí v areálu lázní pouze v pracovní dny od 7.00 do 13.00 hodin. V případě pozitivního výsledku testu nebo nedoložení požadovaného dokumentu nebude klientovi umožněn nástup do lázní.

 • Omezujeme počet osob na procedurách a ve společných prostorech, bazén, sauna a posilovna nejsou v provozu

 • Dodržujeme rozestupy a maximální počet osob u stolu v jídelnách lázeňských domů.

 • V jídelnách jsou k dispozici ochranné rukavice a hygienické prostředky pro desinfekci rukou.

 • Zakazujeme vstup a návštěvy do lázeňských budov neubytovaným osobám.

 • Klienti i zaměstnanci jsou povinni nosit k zakrytí úst a nosu používat ochranné prostředky dle aktuálního vládního nařízení

 • Na veřejně dostupných místech jsou k dispozici hygienické prostředky pro desinfekci rukou a informace o povinném nošení ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorách budov.

 • Více info zde.