Stravování dětí

Dětské jídelny jsou lázeňská stravovací střediska na budovách Wolker a Jubilejní Vila, primárně určeny pro stravování dětských pacientů a jejich doprovodů na léčebném pobytu.

Výběr lázeňské jídelny

Jídelna je klientům přidělena při příjezdu na recepci s ohledem na místo jejich pobytu. Pokud je klient ubytován v lázeňském domě s vlastní jídelnou (Wolker nebo Jubilejní Vila), je zde i zpravidla stravován. Klientům ostatních lázeňských domů (Maryčka, Mír a další) je jídelna přidělena s ohledem na nejlepší dostupnost a aktuální volnou kapacitu.

Změnu jídelny na žádost klienta provádíme za předpokladu, že to provozní kapacity umožní. O změnu jídelny si klient může zažádat na recepci nebo u dietních sester.


Rozdělení na směny

Z důvodů omezené kapacity jídelen podáváme stravu ve dvou oddělených směnách. Každému klientovi je při příjezdu  společně s jídelnou přidělena i směna, ve které se během svého pobytu stravuje. Směny jsou přidělovány podle aktuální volné kapacity. Výjímkou představují pouze dětští klienti s povinnou školní docházkou a klienti se zdravotním omezením (například diabetes), které se přednostně snažíme umístit na první směnu. Doporučujeme o takové skutečnosti informovat předem při příjezdu!

Žádame klienty, aby dodržovali přesné časy vyhrazené pro stravování jejich směny. Opakované nedodržení času může být považováno za porušení léčebného řádu, může vést k neposkytnutí stravy a v krajním případě i ke zrušení pobytu.

Podávání stravy 1 směna 2 směna
Snídaně 07:30 - 08:00 08:45 - 09:15
Oběd 11:30 - 12:15 13:00 - 13:45
Večeře 17:00 - 17:30 18:00 - 18:30

Změnu směny na žádost klienta provádíme za předpokladu, že to provozní kapacity umožní. O změnu směny si klient může zažádat na recepci nebo u obsluhy jídelny. Upozorňujeme, že po změně směny může dojít ke kolizi s již načasovanými procedurami. V případě změny směny si klient vyřizuje přečasování procedur samostatně a na svou zodpovědnost bez garance kladného vyřízení.


Objednávání stravy

Systém objednávek

Stravu si klient objednává elektronicky prostřednictvím počítačové stanice umístěné na každé jídelně. K tomuto účelu využije číselného nebo čásového kódu na své pobytové kartičce, kterou obdrží při příjezdu na recepci. Výběr je možné provést na celý týden dopředu. Uzavírka objednávek na daný den probíhá vždy 2 dny předem. Z tohoto důvodu má klient na první 2 dny svého pobytu automaticky zvolené nájezdové jídlo bez možnosti výběru.

Výběr stravy a dietní systém

Standardně klientům nabízíme výběr ze 4 variant servírovaných snídaní, obědů a večeří. První tři výběry jsou běžné pokrmy bez zvláštních dietních vlastností. Čtvrtý výběr nazýváme eliminační dieta. Jedná se o pokrm s minimálním obsahem alergenů (bez lepku, ořechů, mléka, vajec a celeru), určený pro klienty s dietním omezením. Individuálně tedy klientům pokrmy s ohledem na jejich dietní omezení neupravujeme a zajišťujeme jim stravu prostřednictvím této eliminační diety.

Veškeré nabízené pokrmy jsou však uvedeny včetně obsažených alergenů, každý klient si proto může vybrat pokrm nejen podle chuti, ale i podle svých dietních potřeb, pokud si alergeny hlídá sám. V případě dotazů se můžete obracet přímo na naše dietní sestry prostřednictvím emailu dietni@priessnitz.cz nebo telefonicky na +420 584 491 147.

Stravování návštěv

Stravování na dětských jídelnách zajišťujeme pouze ubytovaným klientům (viz. pravidla dětských jídelen a cizí návštěvy níže). Výjímkou jsou pouze návštěvy s krátkodobým ubytováním (například na víkend). V tomto případě si však musí stravu objednat předem, nejlépe společně s rezervací pobytu nebo nejpozději 3 dny před příjezdem. Stravu si není možné zakoupit až v den příjezdu na recepci nebo doplatkem na jídelně. Stejně jako ostatní klienti, i krátkodobé návštěvy mají na první 2 dny svého pobytu automaticky zvolené nájezdové jídlo bez možnosti výběru a jej jim přidělena směna a místo u stolu podle aktuální kapacity.

Předem upozorňujeme, že návštěvy jsou usazovány odděleně v samostatné části nebo u samostatného stolu. Pokud dojde ke svévolnému sestěhování nebo jinému měnění zasedacího pořádku, bude návštěva z jídelny vykázána.


Pravidla dětských jídelen

Odnos nádobí a stravy z dětských jídelen

Vynášení nádobí a pokrmů z jídelny není z hygienických důvodů dovoleno. Nádobí vynesené z jídelny Vám bude automaticky dáno k úhradě na hotelový účet jako drobný prodej.

Talíř (různé druhy)
Miska
Příbor (lžíce, nůž nebo vidlička)
Dezertní nebo kávová lžička
Šálek
Konvička na kávu
Sklenička
50 Kč / ks
50 Kč / ks 
35 Kč / ks
25 Kč / ks
45 Kč / ks
95 Kč / ks
40 Kč / ks

Na pokojích se nádobí nenachází. Pro vlastní konzumaci na pokojích doporučujeme přivést vlastní nádobí.

Cizí návštěvy na dětských jídelnách

Upozorňujeme klienty, že dětská jídelna je lázeňské zařízení s léčebným režimem, kde je vstup povolen pouze ubytovaným klientům s objednanou stravou a platnou stravovací kartou!

S ohledem na dodržování léčebného režimu našich klientů a potenciálního rizika šíření infektu, nemůžeme na jídelnách akceptovat soukromé návštěvy rodinných příslušníků a známých. Pro tyto účely využijte veřejné prostory našich lázní nebo navštivte některý z našich veřejných provozů, kde Vám rádi nabídneme kompletní restaurační služby.