Półkąpiel Priessnitza jednofazowa

Półkąpiel Priessnitza jednofazowa

Jest wykonywana tak samo jak półkąpiel dwufazowa Priessnitza (siedząca), ale nie obejmuje kocowania. Efekty są podobne.