Pořizování fotografií na akcích

V roce 2020 proběhnou na pozemcích Priessnitzových lečebných lázní následující akce: 

Priessnitzův dortík, 26. reprezentační ples, Oslavy světového dne vody, Lázeňské Velikonoce, Rej jesenických čarodějnic, 173. zahájení lázeňské sezóny, Den dětí, Závod Míru U23 Grand Prix Priessnitz spa, Dny her v Háji víly Ozdravy, Koncert Pavla Šporcla, Lázeňské koloběžkování, 72. sezóna promenádních koncertů, Priessnitz CUP 2020, Den bezpečnosti a zdraví, Lázeňské vinobraní, Týden Vincenze Priessnitze, Konference Vincenze Priessnitze, Halloween v lázních, Mikuláš pro děti, Adventní koncert, Silvestr v lázních.

V průběhu těchto akcí se budou pořizovat fotografie a video záznamy. Z pořízených fotografií nebo záznamů nebudou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách a ani nebudou k zobrazeným či zaznamenaným osobám systematicky přiřazovány další osobní údaje, jinak řečeno, nedojde k jejich zpracování ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. nebo čl. 4 odst. 2 GDPR. Tímto se správce (Priessnitzovy léčebné lázně a.s.) zavazuje k přiměřené propagaci jednotlivých akcí (následně na webových stránkách lázní) a splněním podmínek k zachování důstojnosti a cti snímaných a zveřejňovaných subjektů údajů (občané, návštěvníci, soutěžící). Vzhledem k okolnostem plánovaných akcí lze tedy rozumně předpokládat, že občané svou účastí na těchto akcích souhlasí s výše uvedeným.