Pro lékaře

Pro lékaře

Priessnitzovy léčebné lázně využívají k léčbě unikátní přírodní léčivý zdroj klima.

Kromě nemocí dýchacího ústrojí se zaměřujeme také na nemoci z poruch výměny látkové, duševní poruchy, nemoci kožní a nemoci onkologické.

Máme pro Vaše pacienty připraven vysoce kvalifikovaný tým odborníků z oblasti psychiatrie, psychologie a fyzikální medicíny, komplexní rehabilitaci, resocializaci, moderní farmakoterapii, které tvoří nedělitelnou součást péče o pacienta. Při léčbě využíváme různé relaxační techniky, pohybovou terapii včetně cvičení v terénu a Nordic walking na trasách s různou mírou zátěže, muzikoterapii, širokou škálu vodoléčebných procedur, historicky ověřené Priessnitzovy procedury, tradiční jesenickou prioritu - elektrospánek, arteterapii - práce s keramickou hlínou a jinými materiály v arteterapeutické dílně, u pacientů s depresivní poruchou a jejími ekvivalenty aplikujeme světloléčbu. Dětem ve věku od 2 do 6 let nabízíme komplexní lázeňskou léčbu v doprovodu zákonných zástupců ve čtyřech specializovaných dětských léčebnách. Děti jsou jimi doprovázeny na procedury a některé absolvují společně. Po skončení pobytu tak rodiče zákonní zástupci mohou uplatnit nové poznatky a osvojenou techniku doma.  Školní děti ve věku 6-15 let se léčí ve specializované dětské léčebně Karolina. Děti jsou pod trvalým dohledem zdravotnického a pedagogického personálu. Dorostovou skupinu do 18 let léčíme v prázdninových měsících v lázeňském domě Maryčka, v dalším období dle zdravotního stavu těchto pacientů i v jiných léčebných domech se stálou lékařskou službou.

Návrh na lázeňskou péči - FORMULÁŘ