Zdravotní indikace

Zdravotní indikace

Lázeňská léčebně rehabilitační péče pro dospělé
od 6. 1. 2015

Máme pro Vás připraven vysoce kvalifikovaný tým odborníků z oblasti psychiatrie, psychologie a fyzikální medicíny, komplexní rehabilitaci, resocializaci, moderní farmakoterapii, psychoterapii – individuální i skupinovou, které tvoří nedělitelnou součást péče o pacienta. Při léčbě Vám nabízíme: různé relaxační techniky, pohybovou terapii včetně cvičení v terénu a Nordic walking na trasách s různou mírou zátěže, muzikoterapii, širokou škálu vodoléčebných procedur, historicky ověřené Priessnitzovy procedury jako venkovní studené sprchy, chůze v tekoucí pramenité vodě, ponořování horních a dolních končetin do chladné vody, tradiční jesenickou prioritu - elektrospánek, ergoterapiii - práce s keramickou hlínou a jinými materiály v ergoterapeutické dílně, u pacientů s depresivní poruchou a jejími ekvivalenty aplikujeme světloléčbu.

I. Nemoci onkologické

IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

IX. Duševní poruchy

X. Nemoci kožní

 

Lázeňská léčebně rehabilitační péče pro děti a dorost
(délka léčby 28 dnů)
od 6. 1. 2015

Dětem ve věku od 2 do 6 let jsou vyhrazeny lázeňské domy Wolker, Mír, Bílý Kříž a Maryčka. Pobyty jsou absolvovány v doprovodu zákonných zástupců. Děti jsou jimi doprovázeny na procedury a některé absolvují společně. Po skončení pobytu tak rodiče zákonní zástupci mohou uplatnit nové poznatky a osvojenou techniku doma.

Školní děti ve věku 6-15 let se léčí ve specializované dětské léčebně Karolina. Děti jsou pod trvalým dohledem zdravotnického a pedagogického personálu.

Dorostovou skupinu do 18 let léčíme v prázdninových měsících v lázeňském domě Maryčka, v dalším období dle zdravotního stavu těchto pacientů i v jiných léčebných domech se stálou lékařskou službou.

XXI. Nemoci onkologické

XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita

XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

XXIX. Duševní poruchy

XXX. Nemoci kožní

 

Podrobnější informace Vám rádi sdělíme na:
tel.: +420 584 491 111, e-mail: lazne@priessnitz.cz