Lázeňská péče pro dospělé

6. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je také novelizovaný indikační seznam pro lázeňskou péči. Níže uvádíme indikační seznam lázeňské péče, kterou Priessnitzovy léčebné lázně poskytují dospělým pacientům.

I. Nemoci onkologické

Zhoubné nádory - Indikace I
Komplexní léčba v délce 21 dnů do 12 měsíců od ukončení protinádorové léčby. Příspěvková léčba 14 nebo 21 dnů dle rozhodnutí navrhujícího lékaře v ostatních případech.


IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

Diabetes mellitus bez komplikací - indikace IV/1
Pouze příspěvková léčba na 14 nebo 21 dnů dle rozhodnutí navrhujícího lékaře.

Stavy po totální thyreoidektomii - Indikace IV/2
Komplexní léčba na 21 dnů do 6 měsíců po chirurgickém zákroku.
Příspěvková léčba na 14 nebo 21 dnů -
hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.

Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundách symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie) - indikace IV/3
Komplexní léčba na 21 dnů do 6 měsíců od operačního výkonu.


V. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích, netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky, stavy po transplantaci plic - indikace V/1
Nově komplexní léčba na 28 dnů do 6 měsíců od operačního zákroku.

Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení, stavy po fonochirurgické léčbě - indikace V/2
Komplexní léčba možná pouze 1x při nezlepšení stavu po operativním zákroku. Opakování lázeňské léčby možné pouze formou léčby příspěvkové na 14 nebo 21 dnů.

Stavy po komplikovaném zánětu plic - indikace V/3
Komplexní léčba na 21 dnů do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.

Bronchiektazie, recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu - indikace V/4
Komplexní léčba 21 dnů s možností prodloužení 1x za 12 měsíců.

Astma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc - indikace V/5
Komplexní léčba nově na 28 dnů 1x za 12 měsíců při opakované hodnotě FEV1 pod 60% nebo při léčbě kortikoidy delší než 6 měsíců. Příspěvková léčba na 14 nebo 21 dnů v ostatních případech.

Intersticiální plicní fibrózy jakékoli etiologie v soustavném léčení - indikace V/6
Komplexní léčba nově na 28 dnů s možností prodloužení při prokázaném poklesu VC opakovaně pod 80%. Možnost opakování 1x za 12 měsíců. Příspěvková léčba na 14 nebo 21 dnů v ostatních případech.

Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací - indikace V/7
Komplexní léčba nově na 28 dnů.


IX. Duševní poruchy

Psychózy ve stádiu remise - indikace IX/1
Komplexní léčba nově na 28 dnů s možností prodloužení následně po hospitalizaci nebo jako alternativa hospitalizace na psychiatrii. Příspěvková léčba na 14 nebo 21 dnů v ostatních případech.

Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy - indikace IX/2
Komplexní léčba na 21 dnů po hospitalizaci nebo jako alternativa hospitalizace. Příspěvková léčba na 14 nebo 21 dnů v ostatních případech.


X. Nemoci kožní

Atopický ekzém - indikace X/1
Komplexní léčba na 21 dnů s možností prodloužení možná do 25 let věku následně po hospitalizaci nebo jako alternativa hospitalizace na kožním oddělení. Opakování komplexní léčby možné 1x za 24 měsíců. Příspěvková léčba na 14 nebo 21 dnů v ostatních případech.

Generalizovaná a  artropatická psoriasis vulgaris - indikace X/2
Komplexní léčba nově na 28 dnů s možností prodloužení následně po hospitalizaci nebo jako alternativa hospitalizace na kožním oddělení. Opakování komplexní léčby možné 1x za 12 měsíců. Příspěvková léčba na 14 nebo 21 dnů v ostatních případech.


Podrobnější informace Vám rádi sdělíme na:
tel.: +420 584 491 111, e-mail: lazne@priessnitz.cz