Dětské lázeňské domy

Dětské lázeňské domy

Dětem ve věku od 2 do 6 let jsou vyhrazeny lázeňské domy Wolker, Jubilejní vila, Mír a Maryčka. Děti pobyt absolvují v doprovodu zákonných zástupců, kteří je doprovází na procedury, přičemž některé absolvují společně. Po skončení pobytu tak rodiče mohou uplatnit nové poznatky a osvojenou techniku léčebné péče doma.

Dorostová skupina do 18 let se léčí v letních měsících v lázeňském domě Maryčka, v dalším období dle zdravotního stavu těchto pacientů i v jiných léčebných domech se stálou lékařskou službou.