Dětské lázeňské domy

Dětem ve věku od 2 do 6 let jsou vyhrazeny lázeňské domy Wolker, Jubilejní vila, Mír a Maryčka. Děti pobyt absolvují v doprovodu zákonných zástupců, kteří je doprovází na procedury, přičemž některé absolvují společně. Po skončení pobytu tak rodiče mohou uplatnit nové poznatky a osvojenou techniku léčebné péče doma.

Školní děti ve věku 6–14 let se léčí ve specializované dětské léčebně Karolina. Děti jsou pod trvalým dohledem zdravotnického a pedagogického personálu.  Aby rodiče mohly děti v této věkové skupině v lázních doprovázet, nabízíme pro ně zlevněné ubytování a stravování.

Dorostová skupina do 18 let se léčí v letních měsících v lázeňském domě Maryčka, v dalším období dle zdravotního stavu těchto pacientů i v jiných léčebných domech se stálou lékařskou službou.