Jižní svah

Jižní svah

Nedílnou a hosty oblíbenou spojnicí mezi centrem lázní a okolní volnou přírodou je Jižní svah. Jeho výjimečnost spočívá v nepřekonatelných výhledech na hřebeny Hrubého Jeseníku a v ojedinělé sochařsko-krajinářské kompozici na jeho svazích, která platí za jeden z nejvýznamnějších českých land artů. Jedenáct sochařských objektů ze slezské žuly symbolizuje přírodní děje, lidskou existenci a jejich vzájemné propojení. Jejich vyvrcholením je monumentální socha „Vzepětí“ poukazující na moc lidské vůle. Nepřehlédnutelná je také Sluneční brána připomínající prehistorické dolmeny.

V Česku ojedinělou kompozici, pojmenovanou „Cesta života“, vytvořil v letech 1980-1985 brněnský sochař Jan Šimek (*1941) ve spolupráci se Zahradní architekturou Želešice. Autor se inspiroval až fantazijními jesenickými útvary na Červené hoře, Vozkovi nebo Petrových kamenech. Cesta začíná žulovými bloky v jejich přirozené přírodní formě, které mají připomínat nezkrotné přírodní síly.  S výraznějším terénem svahu se postupně vyvíjí také forma kamenných kompozic. Vyvrcholením promyšleného souboru žulových bloků je monumentální socha „Vzepětí.“ V ní autor zachytil dramatický boj veškerých životních lidských sil s neživými silami přírody. Vzpínající se lidská postava tak symbolizuje moc lidské vůle a vnitřní síly.