Příspěvková lázeňská péče

Příspěvková lázeňská péče

Příspěvková lázeňská péče je druh lázeňské léčby, který je částečně hrazen zdravotní pojišťovnou. Využít jej můžete u řady onemocnění, která jsou popsána v tzv. Indikačním seznamu pro lázeňskou péči. V Priessnitzových léčebných lázních využijete částečně hrazené péče pojišťovnou u 28 indikací zařazených mezi nemoci onkologické, nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, kožní nemoci, dýchacího ústrojí a duševní poruchy.

VÍCE JAK ČTRNÁCT DNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE

Podle určené diagnózy lázeňskou příspěvkovou péči absolvujete v délce 21 nebo 14 dní. Tak jako komplexní lázeňskou péči lze příspěvkovou péči opakovat. Chcete-li využít lázeňské péče dříve, než Vám umožňují podmínky hrazené péče, nabízíme Vám speciální léčebné pobyty.

CO HRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Zdravotní pojišťovna Vám plně hradí léčbu. Ubytování a stravu hradíte sami podle platného ceníku pro klienty využívající příspěvkovou péči. Ubytování v lázeňském zařízení je podmínkou. Hradíte také povinný lázeňský poplatek. Od poplatku jsou osvobozeny pouze osoby mladších 18 let a držitelé průkazu ZTP/P.

NÁSTUP DO LÁZNÍ

Podle určené diagnózy byste měli na léčebný lázeňský pobyt nastoupit do šesti měsíců od vystavení návrhu. V tomto případě nejste po dobu pobytu v pracovní neschopnosti. Návrh spolu s požadavkem na přibližný termín nástupu, standard ubytování a formu stravování zašlete k nám do lázní. My Vám obratem zašleme písemné potvrzení a rezervaci pobytu.

REZERVACE POBYTU

Pobyt na komplexní nebo příspěvkovou léčbu je možné rezervovat s předstihem, před vystavením lázeňského návrhu, dle Vašich požadavků a dle aktuální volné kapacity.

Požadavky na rezervace pro rok 2023 budou přijímány od 8. 11. 2022 od 7.00 hodin. Rezervace termínu komplexní lázeňské péče je nadstandardní službou, kterou provádíme za úhradu ve výši 2 100 Kč/ osoba (cena zahrnuje náklady spojené s rezervací a administrací) a je nevratná. Rezervace se nevztahuje na konkrétní pokoj.

Kontaktní email pro komplexní léčbu pro dospělé: lazne@priessnitz.cz