Odpočívadlo u Polského památníku

Dřevo a kov, historie a současnost, tradice a inovativnost, to vše se snoubí v pojetí nového odpočívadla na Ripperově promenádě v blízkosti Polského památníku. Jeho rekonstrukce byla ukončena na konci července 2012.

Prostor odpočívadla u Polského památníku byl již dlouhou dobu v neutěšeném stavu. Konstrukce původního odpočívadla byla značně narušena a střecha z dřevěných šindelů byla na mnoha místech ztrouchnivělá a nahnilá. Rovněž architektonický výraz poplatný době svého vzniku esteticky zcela nevycházel z obecného pojetí lázeňské architektury. Cílem revitalizace prostoru bylo realizovat milou, jemnou, kultivovanou stavbu, která bude místem zastavení a možného úkrytu před nepohodou.

Netradiční půdorys nového odpočívadla v podobě rovnostranného trojúhelníku vychází z daností a dispozic samotného prostoru, na kterém je odpočívadlo realizováno. V architektonických prvcích a detailech je zřetelná idea spojení tradičního a inovativního, historického a moderního. Celá konstrukce je nesena třemi sloupy. Svou formou navazují na klasické architektonické řády, materiálem však odkazují k možnostem dnešní doby a invenci naší generace.  V samotném středu stavby je umístěna dřevěná, opět atypicky řešená lavice, přirozeně trojúhelníková. Uchopení zadání, jaké se povedlo olomouckému ateliéru, tedy naplnilo zadání revitalizace. Je zcela nové, svěží a harmonické. Celý prostor pod korunami vzrostlých stromů působí vzdušně a otevřeně.

Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 685 000 Kč. Priessnitzovy léčebné lázně a.s. získaly na tuto rekonstrukci finanční prostředky ve výši 50 % nákladů z Národního programu podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj. Zbývajících 50 % nákladů bylo hrazeno z vlastních zdrojů. Samotnou realizaci prováděla firma REKONS – stavební s.r.o. a architektonický návrh nového altánu navrhl ateliér Bonmot spol. s.r.o.

Rekonstrukce odpočívadla u Polského památníku bude pořízena za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.