Za obrem Amíkem a zkamenělým vozkou

Za obrem Amíkem a zkamenělým vozkou

Jesenický obr Amík si o sobě myslel, že je velmi silný, dokonce silnější než obr ze sousedství. Když se spolu vsadili, kdo dohodí dál velký balvan, Amík si byl jistý, že vyhraje. Prohra ho však tak rozezlila, že svůj balvan, který dopadl pod vrchol Šeráku, rozťal vedví. A proto dodnes skalisku, které je dominantou širokého okolí, říkáme Obří skály. Půjdete-li na výlet na Šerák, Chatu Jiřího a Obří skály, vydejte se až na Vozku. Skaliska na jeho vrcholu naopak připomínají smutný osud vozky, který se svým povozem za trest zkameněl. Poslechl totiž ďábla, který mu radil, aby si obtížnou cestu horami dláždil bochníky chleba.