Komplexní lázeňská péče dětí

Komplexní lázeňská péče dětí

Komplexní lázeňská péče je druh lázeňské léčby, který je plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Využít jej můžete u řady onemocnění, která jsou popsána v tzv. Indikačním seznamu pro lázeňskou péči.

MĚSÍC LÁZEŇSKÉ PÉČE

Komplexní péči absolvuje Vaše dítě s doprovodem v délce 28 dní. Po celou dobu léčby je doprovod dítěte v pracovní neschopnosti. 

CO HRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Zdravotní pojišťovna plně hradí dítěti léčbu, ubytování a stravování ve standardní úrovni. Doprovod má plně hrazenou stravu, ubytování s případným doplatkem viz zde. Ubytování Vám poskytujeme dle možností a kapacit jednotlivých lázeňských domů ve dvou kategoriích A a B. 

NÁSTUP DO LÁZNÍ

Na komplexní lázeňský pobyt  musí dítě s doprovodem nastoupit do šesti měsíců od vystavení návrhu. 

REZERVACE POBYTU

Pobyt na komplexní léčbu je možné rezervovat s předstihem, před vystavením lázeňského návrhu, dle Vašich požadavků a dle aktuální volné kapacity.

Kontaktní osoba pro léčbu dětí: labajova@priessnitz.cz