Komplexní lázeňská péče dětí

Komplexní lázeňská péče dětí

Komplexní lázeňská péče je druh lázeňské léčby, který je plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Využít jej můžete u řady onemocnění, která jsou popsána v tzv. Indikačním seznamu pro lázeňskou péči.

MĚSÍC LÁZEŇSKÉ PÉČE

Komplexní péči absolvuje Vaše dítě s doprovodem v délce 28 dní. Po celou dobu léčby je doprovod dítěte v pracovní neschopnosti. 

CO HRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Zdravotní pojišťovna plně hradí dítěti léčbu, ubytování a stravování ve standardní úrovni. Doprovod má plně hrazenou stravu, ubytování s případným doplatkem viz zde. Ubytování Vám poskytujeme dle možností a kapacit jednotlivých lázeňských domů ve dvou kategoriích A a B. 

NÁSTUP DO LÁZNÍ

Na komplexní lázeňský pobyt  musí dítě s doprovodem nastoupit do šesti měsíců od vystavení návrhu. 

REZERVACE POBYTU

Pobyt na komplexní léčbu je možné rezervovat s předstihem, před vystavením lázeňského návrhu, dle Vašich požadavků a dle aktuální volné kapacity.

Požadavky na rezervace pro rok 2024 budou přijímány od 21. 11. 2023 od 8.00 hodin. Rezervace termínu komplexní lázeňské péče je nadstandardní službou, kterou provádíme za úhradu ve výši 2 100 Kč/ doprovod dítěte (cena zahrnuje náklady spojené s rezervací a administrací) a je nevratná. Rezervace se nevztahuje na konkrétní pokoj.

Kontaktní osoba pro léčbu dětí: labajova@priessnitz.cz