Komplexní lázeňská péče dětí

Komplexní lázeňská péče je druh lázeňské léčby, který je plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Využít jej můžete u řady onemocnění, která jsou popsána v tzv. Indikačním seznamu pro lázeňskou péči. V Priessnitzových léčebných lázních využijete plně hrazené péče pojišťovnou u 28 indikací zařazených mezi nemoci onkologické, nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, kožní nemoci, dýchacího ústrojí a duševní poruchy.

Požadavky na rezervace v roce 2020 prosíme zaslat písemně formou formuláře a to nejdříve od 15. 10. 2019. Případné požadavky před tímto termínem nebudou akceptovány.

Komplexní lázeňská péče dětí

MĚSÍC LÁZEŇSKÉ PÉČE

Podle určené diagnózy lázeňskou komplexní péči absolvujete v délce 21 nebo 28 dní. Po celou dobu léčby jste v pracovní neschopnosti. Po návrhu lázeňského lékaře a schválení revizního lékaře pojišťovny si pobyt můžete prodloužit. U řady nemocí lze komplexní lázeňskou péči také každoročně, popřípadě v jiném intervalu, opakovat.  Pokud Vám revizní lékař prodloužení neschválí nebo chcete-li využít lázeňské péče garantované lékařem dříve, než Vám umožňují podmínky hrazené péče, nabízíme Vám speciální léčebné pobyty a Medical Wellness pobyty pro samoplátce.

CO HRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Zdravotní pojišťovna Vám plně hradí léčbu, ubytování a stravování ve standardní úrovni. Ubytování Vám poskytujeme dle možností a kapacit jednotlivých lázeňských domů ve dvou kategoriích A a B. Zvolit si také můžete nadstandardní ubytování. Není však plně hrazeno pojišťovnou, část doplácíte podle aktuálního ceníku. Pojišťovna Vám nehradí ani povinný lázeňský poplatek 15 Kč/noc. Od poplatku jsou osvobozeny pouze osoby mladších 18 let, senioři nad 70 let a držitelé průkazu ZTP/P. Dále je dětem poskytována 1x za pobyt Solná jeskyně.

NÁSTUP DO LÁZNÍ

Podle určené diagnózy byste měli na léčebný lázeňský pobyt nastoupit do tří měsíců od vystavení návrhu. U pooperačních a poúrazových stavů je nástup na pobyt neprodleně nebo max. do 12 měsíců od úrazu či operace.

REZERVACE POBYTU

Pobyt na komplexní nebo příspěvkovou léčbu je možné rezervovat s předstihem, před vystavením lázeňského návrhu, dle Vašich požadavků a dle aktuální volné kapacity.

Rezervační poplatek na rok 2020 činí 1900 Kč. Rezervace se nevztahuje na požadovaná čísla pokojů, situování, patra nebo požadavky na pokoje s balkónem. Rezervační poplatek je u komplexní lázeňské péče a příspěvkové péče nevratný. Žádost o rezervaci je možná pouze písemně, nelze telefonicky.

Kontaktní osoba pro léčbu dětí na rok 2020: labajova@priessnitz.cz