Doplatky klientů zdravotních pojišťoven

Ubytování klientům s plně hrazenou komplexní péčí poskytujeme dle závazných pravidel indikačního seznamu a možností a kapacit jednotlivých lázeňských domů. Zvolit si samozřejmě můžete vyšší standard ubytování. Ten je ovšem nutné doplatit podle aktuálního ceníku uvedeného níže.

Doplatky klientů zdravotních pojišťoven

Výše doplatku odpovídá počtu jednotlivých pobytových dnů dle aktuální sezóny (viz tabulka).

DOPLATEK ZA BUDOVU 2021
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ MIMOSEZÓNA  HLAVNÍ SEZÓNA
18.1. - 31.3.,                1.11. - 17.12. 1.4.- 31.10.
Karolína 0 0
Jubilejní Vila A (STANDARD ROOM) 0 200
Jubilejní Vila soc zař pro 2 pokoje (STANDARD STUDIO) 0 200
Maryčka, Bílý Kříž B (ECONOMY ROOM) 0 0
Mír A (STANDARD ROOM) 0 200
Wolker A (STANDARD ROOM) 0 200
Wolker soc zař pro 2 pokoje (STANDARD ROOM) 0 150
Bezruč, Ripper (STANDARD ROOM) 0 180
Priessnitz A (STANDARD ROOM) 0 250
Priessnitz A/P (STANDARD ROOM - PODKROVÍ) 0 180
Priessnitz B (ECONOMY ROOM) 0 0
Vila na Kolonádě, Lékařská vila A  (STANDARD ROOM) 0 180
DOPLATEK ZA BUDOVU 2019
JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ MIMOSEZÓNA HLAVNÍ SEZÓNA
18.1. - 31.3.,                              1.11. - 17.12. 1.4.- 31.10.
Vila na Kolonádě A (Standard ROOM) 200 300
Bezruč, Ripper A (STANDARD ROOM) 220 350
Priessnitz A (STANDARD ROOM) 330 400
Priessnitz B (ECONOMY ROOM) 170 220
Mír A (STANDARD ROOM) 170 220
Bílý Kříž B (ECONOMY ROOM) 150 200
Případný doplatek za budovu hradí každý klient zdravotní pojišťovny na komplexní péči starší 18ti let.
Výše doplatku odpovídá počtu jednotlivých pobytových dnů dle aktuální sezóny (viz tabulka).
Informace k lázeňským domům:
Lázeňské domy Wolker, Jubilejní vila, Mír a Maryčka jsou dětské léčebny, kde jsou po celý rok ubytované děti s doprovodem. 
Lázeňský dům Karolína je dětská léčebna pro školní děti. 
Ostatní lázeňské domy jsou určené pro dospělé klienty zdravotních pojišťoven a pro samopláteckou klientelu.

INTERNET (ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH)
SLUŽBA ČAS CELKEM
Internet za každých započatých 15 minut 15 Kč
Internet za každou celou hodinu 50 Kč
Internet na pokojích
Internetový kupón 1 den 60 Kč
Internetový kupón 3 dny 150 Kč
Internetový kupón 7 dnů 280 Kč
Internetový kupón 2 týdny (14 dnů) 420 Kč
Internetový kupón 3 týdny (21 dnů) 500 Kč
Internetový kupón 4 týdny (28 dnů) 600 Kč

Důležité upozornění:

V termínu od 30.8. do 15.11.2021 proběhne z důvodu havárie neplánovaná, ale nutná oprava střechy lázeňského dmu Priessnitz- Nová budova. Ubytování z kapacitních důvodů v Nové budově lázeňského domu Priessnitz  budeme poskytovat pouze v 1. až 4. patře ( 5. patro bude mimo provoz).
Omezení ubytování se bude týkat oken a vstupu na balkóny, před kterými bude postaveno lešení pro opravu střechy. Lešení bude sloužit pouze pro zabezpečení opravy střechy, běžně se na něm nebude nikdo pohybovat.
Jsme si vědomi jistého omezení a proto přistupujeme z rozhodnutí vedení společnosti ke slevě z doplatku za ubytování v Nové budově Priessnitz. Od 30.8. – 30.10.2021 bude poplatek snížený na 100,-Kč/ den.
Toto omezení se netýká Hlavní budovy Priessnitz.

Doplatek za výběrovou stravu 230 Kč/den plná penze

Doplatek za individuální dietu
bude účtován klientům s racionální stravou, kteří si nevyberou ze standardně nabízených pokrmů a kteří budou vyžadovat další dietní úpravy. Priessnitzovy léčebné lázně a.s. jako zdravotnické zařízení s lůžkovou péčí, se řídí lázeňským dietním systémem, který je úředně schválenou normou. Zdravotní pojišťovna hradí klientům na léčebném pobytu celodenní stravování (plná penze), jehož základem je dieta č. 3 (racionální dieta). Taková strava je energeticky vyvážená, co do množství střídmá, složením zdravá a pestrá. Naše lázně klientům dále nabízí dietu č. 8 (redukční dietu), dietu č. 9 (diabetickou dietu), vegetariánskou stravu a eliminační dietu (bezlepková, bezlaktózová, bezvaječná, bez sóji a bez dalších alergenů uvedených ve směrnici ES 2000/89 ES). Diety vzájemně nekombinujeme a jsou předem dány týdenním jídelníčkem. Jakékoliv další dietní úpravy jsou považovány za individuální. Pokud zdravotní stav klienta neumožňuje výběr ze standardně poskytovaných diet a vyžaduje individuální změny jídelníčku, je třeba tuto skutečnost doložit nálezem lékaře specialisty v zaslané zdravotnické dokumentaci. Individuální stravu poté zajistíme v rozsahu kalkulace stravní jednotky, hrazené zdravotní pojišťovnou s příplatkem 125 Kč / den. Individuální stravu nastavuje a plánuje nutriční terapeut.

Poplatek z pobytu nehradí klienti do 18 let, klienti na komplexní lázeňskou péči a osoby s ZTP-P.

"A" - pokoj se sociálním zařízením , sprcha nebo vana, WC, TV, SAT, telefon, u některých pokojů minibar, balkón

"A/P" - pokoj se sociálním zařízením v podkroví, sprcha nebo vana, WC, TV, SAT, telefon, u některých pokojů minibar, balkón.

"B" - pokoj se společným sociálním zařízením pro více pokojů, na pokoji je umyvadlo, TV, telefon

Tyto doplatky se vztahují na Komplexní lázeňskou léčbu, příspěvková lázeňská péče vychází ze speciálního a zvýhodněného ceníku za ubytování a stravu, dále hradí pouze poplatek z pobytu.