Po stopách čarodějnic

Po stopách čarodějnic

Málokdo z nás by neznal vyprávění o čarodějnických sabatech na Petrových kamenech v Jeseníkách.  Tyto bájné slety čarodějnic jsou však spojeny se skutečnými hony na údajné čarodějnice, kterým se nevyhnul ani Jeseník a jeho okolí.

Víte, že první obětí čarodějnických procesů ve Slezsku byla žena jesenického pastýře Barbora Schmiedová? Za čarodějnici ji na smrtelné posteli označil její muž. Barbora, která vydržela i mučení, byla 3. července 1622 upálena na hranici v polské Nise.

Až do dob tortury se ponoříte a téměř tváří v tvář s první čarodějnicí se setkáte při návštěvě Vlastivědného muzea Jesenicka. Jesenické muzeum se od roku 2012 chlubí unikátní expozicí, která poodkrývá bolestnou historii čarodějnických procesů. Sami projdete ohněm a osaháte si okovy, palečnice, masky hanby, skřipec nebo se posadíte na čarodějnické křeslo.