Jak požádat o lázně

Jak požádat o lázně

Trápí Vás zdravotní potíže? Hledáte vhodné řešení léčby Vašeho dítěte? Vedle běžné lékařské péče je možné využít péče lázeňské. Jako nezbytná součást potřebné zdravotní péče je totiž lázeňská péče plně nebo částečně hrazena zdravotní pojišťovnou. Návrh na léčebný pobyt v lázních Vám může vystavit praktický lékař. Tento proces má však svá pravidla.

Jaké máte možnosti lázeňské péče hrazené pojišťovnou?

Prostřednictvím zdravotní pojišťovny můžete čerpat plně hrazenou péči, tzv. komplexní lázeňskou péči, nebo tzv. příspěvkovou lázeňskou péči, která je pojišťovnou hrazena jen částečně. V případě komplexní lázeňské péče Vaše zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, stravování i ubytování. U příspěvkové péče zdravotní pojišťovna hradí pouze léčebnou část pobytu. Ubytování a stravování si hradíte sami, přičemž podmínkou je ubytování v daném léčebném zařízení. Pokud byste na léčebné procedury docházeli z domova nebo byli ubytovaní jinde, legislativa už toto považuje za péči ambulantní.

POSTUP ŽÁDOSTI O LÁZEŇSKOU PÉČI

KROK 1

Pokud to váš zdravotní stav nebo zdravotní stav vašeho dítěte vyžaduje, požádejte vašeho ošetřujícího nebo odborného lékaře o vypsání návrhu na lázeňskou péči hrazenou pojišťovnou. 

KROK 2

Ošetřující lékař navrhne typ lázeňské péče. Pokud vaše onemocnění (indikace) patří mezi nemoci léčené v našich lázních, požádejte svého lékaře o navržení léčby u nás.

KROK 3

Požádejte lékaře, aby vypsal do první volby návrhu místo Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník (Včetně zkratky a.s. bez které nebude jméno naší společnosti kompletní a můžete se dostat jinam.)

KROK 4

Návrh na lázeňskou péči vždy schvaluje revizní lékař dané zdravotní pojišťovny. V odůvodněných případech může zdravotní pojišťovna namísto komplexní lázeňské péče schválit pouze péči příspěvkovou. Schválený návrh na lázeňskou péči odesílá zdravotní pojišťovna přímo do lázní. Následně Vám dle naší volné kapacity určíme termín pobytu a ubytování a minimálně 14 dní před nástupem Vám zašleme informace k nástupu do lázní.

Nebojte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem na emailovou adresu lazne@priessnitz.cz.

Když Vám revizní lékař zdravotní pojišťovny neschválí návrh na lázeňskou péči, můžete podat do 15 dnů od vrácení návrhu odvolání příslušné zdravotní pojišťovně. Odvolání by měl podávat lékař, který lázeňský návrh vystavil. Podat písemnou žádost o přehodnocení rozhodnutí revizního lékaře samozřejmě můžete podat také Vy nebo Vaše rodina.