Garance léčby

Garance léčby

Terapie pro nemocné s CHOPN byla připravena dle Doporučeného postupu plicní rehabilitace, který byl v roce 2014 schválen Českou pneumologickou a ftizeologickou společností. Všichni odborníci (lékaři a fyzioterapeuti), kteří se budou na plicní rehabilitaci v lázních podílet, absolvovali odborný kurz Fyzioterapie u poruch dýchání pod vedením Doc. Kateřiny Neumannové, Ph.D.

Na společnou péči o Vaše pacienty se těší lékařský tým Priessnitzových léčebných lázní a.s.