Respirační onemocnění - CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažné onemocnění, jehož hlavním rysem je omezený průtok vzduchu v průduškách. Vzniká na podkladě zánětlivé reakce na škodlivé látky a plyny ve vdechovaném vzduchu. Postihuje horní cesty dýchací, průdušky, plíce a plicní cévy. Zde se rozvíjí chronický zánět se všemi jeho negativními projevy. Vývoj tohoto onemocnění je velmi pomalý (až desítky let), plíživý a zdánlivě nenápadný. CHOPN vzniká nejčastěji důsledkem kouření tabáku zvl. cigaret. Na vzniku onemocnění se podílejí také opakované infekce dýchacích cest, průduškové astma a faktory z vnějšího prostředí (znečištění ovzduší, prach a chemické výpary). Možné jsou i genetické vlivy. V ČR je postiženo asi 8 % populace (častější výskyt u mužů v poměru 2:1), počty nemocných se zvyšují a s tím i úmrtnost na toto onemocnění v důsledku kardiovaskulárních onemocnění, karcinomu průdušek a respiračního selhání.

Respirační onemocnění - CHOPN

Prevence a léčba

Nejjednodušší radou, jak zabránit vzniku či zhoršování příznaků CHOPN , je ihned přestat kouřit, vyhýbat se prašnému a znečištěnému prostředí, při expozici prašného prostředí změnit profesi, nelze-li, pak používat ochranné pomůcky. Stejně důležitý je aktivní život se zdravou životosprávou. Důsledně je třeba léčit nejen každou infekci, ale i obyčejné prochlazení. U nemocných s CHOPN musí lékař častěji než u běžného zdravého člověka předepisovat antibiotika. Nutné je léčit i alergii na pyly stromů, prach, srst zvířat, chemikálie a další alergeny.

Dominantní v léčbě CHOPN je podávání bronchodilatancií (léky uvolňující průdušky). Tyto léky se zpravidla aplikují inhalační formou, aby se účinné látky dostaly přímo na cílové místo v plících. V poslední době se výrazně zlepšuje komfort podávání léků, přechází se na moderní medikamenty se snadným užíváním.

Nedílnou součástí v moderní terapii CHOPN je plicní rehabilitace, každý pacient s chronickou obstrukční plicní nemocí se musí naučit správně používat dýchací svaly. A právě zde se otvírá velký prostor pro specializovanou lázeňskou léčbu.

Další informace
Jak do lázní s CHOPN

Jak do lázní s CHOPN

Jste-li pacientem s chronickou plicní obstrukční nemocí (CHOPN), udělejte následující kroky:
Léčba CHOPN u nás

Léčba CHOPN u nás

Naše lázně mají dlouholetou zkušenost v léčení chronických onemocnění dýchacích cest a v tomto nadále pokračujeme dle nejnovějších poznatků v oboru respirační rehabilitace. Balneoterapie v nejčistším ovzduší, které naše lázně klientovi nabízí, je zaměřena na skupinovou a individuální pohybovou léčbu, cílenou edukaci pacientů a nácvik správné inhalační techniky. Jejím cílem je poskytnout pacientovi komplexní péči, která povede ke zlepšení zdravotního stavu a kvality života.
Garance léčby

Garance léčby

Terapie pro nemocné s CHOPN byla připravena dle Doporučeného postupu plicní rehabilitace, který byl v roce 2014 schválen Českou pneumologickou a ftizeologickou společností. Všichni odborníci (lékaři a fyzioterapeuti), kteří se budou na plicní rehabilitaci v lázních podílet, absolvovali odborný kurz Fyzioterapie u poruch dýchání pod vedením Doc. Kateřiny Neumannové, Ph.D.