Respirační onemocnění - CHOPN

Respirační onemocnění - CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažné onemocnění, jehož hlavním rysem je omezený průtok vzduchu v průduškách. Vzniká na podkladě zánětlivé reakce na škodlivé látky a plyny ve vdechovaném vzduchu. Postihuje horní cesty dýchací, průdušky, plíce a plicní cévy. Zde se rozvíjí chronický zánět se všemi jeho negativními projevy. Vývoj tohoto onemocnění je velmi pomalý (až desítky let), plíživý a zdánlivě nenápadný. CHOPN vzniká nejčastěji důsledkem kouření tabáku zvl. cigaret. Na vzniku onemocnění se podílejí také opakované infekce dýchacích cest, průduškové astma a faktory z vnějšího prostředí (znečištění ovzduší, prach a chemické výpary). Možné jsou i genetické vlivy. V ČR je postiženo asi 8 % populace (častější výskyt u mužů v poměru 2:1), počty nemocných se zvyšují a s tím i úmrtnost na toto onemocnění v důsledku kardiovaskulárních onemocnění, karcinomu průdušek a respiračního selhání.

Prevence a léčba

Nejjednodušší radou, jak zabránit vzniku či zhoršování příznaků CHOPN , je ihned přestat kouřit, vyhýbat se prašnému a znečištěnému prostředí, při expozici prašného prostředí změnit profesi, nelze-li, pak používat ochranné pomůcky. Stejně důležitý je aktivní život se zdravou životosprávou. Důsledně je třeba léčit nejen každou infekci, ale i obyčejné prochlazení. U nemocných s CHOPN musí lékař častěji než u běžného zdravého člověka předepisovat antibiotika. Nutné je léčit i alergii na pyly stromů, prach, srst zvířat, chemikálie a další alergeny.

Dominantní v léčbě CHOPN je podávání bronchodilatancií (léky uvolňující průdušky). Tyto léky se zpravidla aplikují inhalační formou, aby se účinné látky dostaly přímo na cílové místo v plících. V poslední době se výrazně zlepšuje komfort podávání léků, přechází se na moderní medikamenty se snadným užíváním.

Nedílnou součástí v moderní terapii CHOPN je plicní rehabilitace, každý pacient s chronickou obstrukční plicní nemocí se musí naučit správně používat dýchací svaly. A právě zde se otvírá velký prostor pro specializovanou lázeňskou léčbu.