Lázeňská péče pro děti a dorost

6. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je také novelizovaný indikační seznam pro lázeňskou péči. Níže uvádíme indikační seznam lázeňské péče, kterou Priessnitzovy léčebné lázně poskytují dětským pacientům.

XXI. Nemoci onkologické

Zhoubné nádory - indikace XXI/1
Do 24 měsíců od ukončení protinádorové léčby. Nově od 2 let věku dítěte.


XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita

Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory - indikace XXIV/2
Komplexní lázeňská léčba s možností opakování 2x.
Nově od 2 let věku dítěte.

Tyreopatie, stavy po operacích štítné žlázy, stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy -indikace XXIV/3
Nově od 2 let věku dítěte.


XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení - indikace XXV/1
Nově od 2 let věku dítěte.

Chronická bronchitis/ recidivující bronchitis - indikace XXV/2
Nově od 2 let věku dítěte.

Stav po opakovaném zánětu plic - indikace XXV/3
V průběhu posledních 2 let. Nově od 2 let věku dítěte.

Bronchiektasie - indikace XXV/4
Nově od 2 let věku dítěte.

Asthma bronchiale - indikace XXV/5
Nově od 2 let věku dítěte.

Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací, stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic - indikace XXV/6
Nově od 2 let věku dítěte.

Cystická fibróza, intersticiální plicní fibróza, sarkoidóza plic - indikace XXV/7
Nově od 2 let věku dítěte.


XXIX. Duševní poruchy

Od 15 let věku dítěte.

Léčba je určena pouze pro lázeňskou rehabilitační péči pro dorost.

Psychózy ve stádiu remise pouze u dorostu - indikace XXIX/1

Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy pouze u dorostu - indikace XXIX/2


XXX. Nemoci kožní

Psoriasis vulgaris - chronické a recidivující formy - indikace XXX/1
Nově od 2 let věku dítěte.

Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického, chronické prurigo - indikace XXX/2
Nově od 2 let věku dítěte.


Podrobnější informace Vám rádi sdělíme na:
tel.: +420 584 491 111 (269), e-mail: deti@priessnitz.cz