Jak do lázní s CHOPN

Jak do lázní s CHOPN

Jste-li pacientem s chronickou plicní obstrukční nemocí (CHOPN), udělejte následující kroky:

1. obraťte se na svého praktického lékaře s žádostí o vypsání návrhu na komplexní lázeňskou péči:

  • lékař Vám vysvětlí co je potřeba zařídit a pošle Vás k odbornému lékaři

2. požádejte svého odborného lékaře o posouzení zdravotního stavu:

  • zda splňujete kritéria pro komplexní lázeňskou péči
  • nechte si napsat lékařskou zprávu s doporučením o komplexní lázeňskou péči a podrobným odůvodněním proč je pro Vás lázeňská léčba nezbytná

3. před odesláním lékařského návrhu upozorněte svého praktického lékaře o vyplnění umístění lázeňské léčby do Priessnitzových léčebných lázní, a.s.

  • jedině zde můžete absolvovat unikátní léčebný projekt pro pacienty s CHOPN, který v jiných lázních nenajdete