Komplexní lázeňská péče

Komplexní lázeňská péče je druh lázeňské léčby, který je plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Využít jej můžete u řady onemocnění, která jsou popsána v tzv. Indikačním seznamu pro lázeňskou péči. V Priessnitzových léčebných lázních využijete plně hrazené péče pojišťovnou u 28 indikací zařazených mezi nemoci onkologické, nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, kožní nemoci, dýchacího ústrojí a duševní poruchy.

Komplexní lázeňská péče

MĚSÍC LÁZEŇSKÉ PÉČE

Podle určené diagnózy lázeňskou komplexní péči absolvujete v délce 21 nebo 28 dní. Po celou dobu léčby jste v pracovní neschopnosti. Po návrhu lázeňského lékaře a schválení revizního lékaře pojišťovny si pobyt můžete prodloužit. U řady nemocí lze komplexní lázeňskou péči také každoročně, popřípadě v jiném intervalu, opakovat.  Pokud Vám revizní lékař prodloužení neschválí nebo chcete-li využít lázeňské péče garantované lékařem dříve, než Vám umožňují podmínky hrazené péče, nabízíme Vám speciální léčebné pobyty a Medical Wellness pobyty pro samoplátce.

CO HRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Zdravotní pojišťovna Vám plně hradí léčbu, ubytování a stravování ve standardní úrovni. Ubytování Vám poskytujeme dle možností a kapacit jednotlivých lázeňských domů ve dvou kategoriích A a B. Zvolit si také můžete nadstandardní ubytování. Není však plně hrazeno pojišťovnou, část doplácíte podle aktuálního ceníku.

NÁSTUP DO LÁZNÍ

Podle určené diagnózy byste měli na léčebný lázeňský pobyt nastoupit do tří měsíců od vystavení návrhu. U pooperačních a poúrazových stavů je nástup na pobyt neprodleně nebo max. do 12 měsíců od úrazu či operace.

REZERVACE POBYTU

Pobyt na komplexní nebo příspěvkovou léčbu je možné rezervovat s předstihem, před vystavením lázeňského návrhu, dle Vašich požadavků a dle aktuální volné kapacity.

Rezervační poplatek na rok 2021 činí 1900 Kč / osoba. Rezervace se nevztahuje na požadovaná čísla pokojů, situování, patra nebo požadavky na pokoje s balkónem. Rezervační poplatek je u komplexní lázeňské péče a příspěvkové péče nevratný. Žádost o rezervaci je možná pouze písemně, nelze telefonicky.

Kontaktní email pro komplexní léčbu pro dospělé: lazne@priessnitz.cz

Další informace

Doplatky klientů zdravotních pojišťoven 2021

Ubytování klientům s plně hrazenou komplexní péčí poskytujeme dle závazných pravidel indikačního seznamu a možností a kapacit jednotlivých lázeňských domů. Zvolit si samozřejmě můžete vyšší standard ubytování. Ten je ovšem nutné doplatit podle aktuálního ceníku uvedeného níže.