Vaše nejčastější otázky

Jaké onemocnění v Priessnitzových léčebných lázních léčíte?

V našich lázních je možné nastoupit hrazený léčebný pobyt u nemocí onkologických, nemocí z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, dýchacího ústrojí, duševních poruch a kožních nemocí. Léčbu u všech uvedených skupin provádíme u dospělých i dětí. Konkrétní léčené indikace a onemocnění podle platného indikačního seznamu, jejichž léčbu u nás hradí zdravotní pojišťovny, naleznete v sekci Zdravotní indikace.


Co je indikační seznam?

Indikační seznam pro lázeňskou péči je přílohou novely zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se o závazný dokument, který vymezuje přesný seznam onemocnění, která lázně mohou léčit, a také upravuje pravidla poskytování lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami. Priessnitzovy léčebné lázně léčí 28 indikací uvedených v tomto seznamu.


Jak zjistím, zda mám nárok na lázeňský pobyt hrazený pojišťovnou?

Pokud je Vaše onemocnění uvedeno v tzv. Indikačním seznamu pro lázeňskou péči, máte nárok na lázeňský pobyt hrazený pojišťovnou. Možnost však konzultujte s Vaším odborným nebo praktickým lékařem.


Kdo rozhoduje o tom, jestli mám nárok na lázeňskou péči?

Zpravidla lázeňskou péči doporučuje odborník – specialista podle onemocnění, která jsou uvedena v indikačním seznamu. Na základě tohoto doporučení Váš registrující lékař, nebo v případě hospitalizace ošetřující lékař, předloží návrh na lázeňskou péči Vaší pojišťovně. Konečné stanovisko zda máte, nebo nemáte nárok na léčebný pobyt hrazený pojišťovnou, určí revizní lékař zdravotní pojišťovny.


Jaké druhy hrazené lázeňské péče mohu využít?

Lázeňská léčba je hrazena zdravotní pojišťovnou buď plně, nebo částečně. Plně hrazená je označována jako komplexní lázeňská péče a zdravotní pojišťovna Vám hradí celý léčebný pobyt. Částečně hrazené péči říkáme příspěvková lázeňská péče. V jejím případě Vám zdravotní pojišťovna hradí léčebnou část pobytu, sami si hradíte ubytování a stravování.


Kdo rozhoduje o druhu hrazené lázeňské péče?

O druhu Vámi využité hrazené lázeňské péče opět rozhoduje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny.


Co všechno zdravotní pojišťovna hradí?

U komplexní lázeňské péče zdravotní pojišťovna hradí jak léčebný plán a jeho procedury, tak i ubytování a stravování. V případě, že chcete u plně hrazené péče využít nadstandardnějšího ubytování, doplácíte doplatek podle platného ceníku, který naleznete zde. U příspěvkové lázeňské péče Vám pojišťovna hradí pouze léčebný plán, ubytování a stravování si platíte sami.


Co mám dělat, když mi můj návrh neschválí zdravotní pojišťovna?

Když Vám revizní lékař zdravotní pojišťovny neschválí návrh na lázeňskou péči, můžete podat do 15 dnů od vrácení návrhu odvolání příslušné zdravotní pojišťovně. Odvolání by měl podávat lékař, který lázeňský návrh vystavil. Podat písemnou žádost o přehodnocení rozhodnutí revizního lékaře samozřejmě můžete podat také Vy nebo Vaše rodina. U nás však můžete léčebných pobytů garantovaných lékařem využít jako samoplátci. Doporučujeme také naše Medical Wellness pobyty.


Mohu k vám přijet i bez doporučení zdravotní pojišťovny?

Samozřejmě. I jako tzv. samoplátce u nás můžete absolvovat léčebné pobyty garantované lékařem, jejichž součástí je lékařské vyšetření a vytvoření individuálního lékařského plánu. Nabízíme komplexní a preventivní pobyty, lázně na zkoušku, speciální pobyty pro snižování nadváhy, léčebné pobyty pro astmatiky, alergiky, diabetiky či kardiaky. V nabídce léčebných pobytů nezapomínáme ani na duševní zdraví nebo bolesti zad a kloubů.


Mohu lázeňský pobyt absolvovat vícekrát?

Možnost čerpat hrazenou lázeňskou péči několikrát závisí na Vaší konkrétní diagnóze. Každé onemocnění totiž má možnost opakovaného lázeňského pobytu stanovenu v tzv. Indikačním seznamu. U řady nemocí, případně vyšších stupňů daného onemocnění, je možné pobyt ve formě komplexní či příspěvkové lázeňské péče každoročně opakovat. U jiných pouze jednou za určité období, např. 1x za 2 roky, u některých diagnóz nelze hrazený lázeňský pobyt opakovat vůbec.