ISO certifikace

CERTIFIKÁT č. 42011474

Osvědčujeme a prohlašujeme, že systém managementu kvality ve společnosti
Priessnitzovy léčebné lázně a.s. 
Priessnitzova č. p. 299
790 03 Jeseník
Česká republika

byl prověřen a shledán splňující požadavky normy ISO 9001:2015 pro činnosti:

Poskytování ústavní a ambulantní lázeňské péče za použití místních přírodních léčivých zdrojů, včetně doplňkových služeb.

Ke stažení