Rezervace termínu – děti s doprovodem pro rok 2024

Rezervace termínu – děti s doprovodem pro rok 2024

Rezervace termínu komplexní lázeňské péče je zpoplatněnou službou v částce 2 100 Kč/ doprovod (cena zahrnuje administrativní náklady) a je nevratná. Rezervace se nevztahuje na konkrétní pokoj.

Na úhradu rezervace nelze využít benefity od zaměstnavatele ani finanční poukázky. Smluvní vztah mezi společností Priessnitzovy léčebné lázně a.s. a klientem upravují Všeobecné obchodní podmínky.

Před odesláním mé rezervace termínu pobytu bez jeho specifikace jsem byl(a) seznámen(a) s povinnou úhradou za tuto nadstandardní službu, která činí 2 100 Kč/doprovod. Tuto skutečnost beru na vědomí a službu objednávám na základě svého rozhodnutí.

Tato nadstandardní rezervace není podmínkou pro uskutečnění komplexní lázeňské péče přes zdravotní pojišťovnu v našich lázních. Je možné komplexní péči čerpat na základě obdrženého návrhu přes zdravotní pojišťovnu dle jeho platnosti a volné ubytovací kapacity v lázních.

Aktuálně nepřijímáme z provozních důvodů na léčbu školní děti ve věku 6–14 let bez doprovodu.

Děti ve věku 15-18 let (bez doprovodu pro pobyt) léčíme pouze o prázdninách v měsíci červenci v jednom společném turnuse v lázeňském domě Bílý kříž.

Děti léčíme až po dovršení 2 let.

 Formulář
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Jméno a příjmení 2. dítě
Datum narození 2. dítěte
Indikace KLP
Předběžný termín nástupu
(děti léčíme turnusově, termín bude přidělený nejblíže k datu Vašemu požadavku)
Počet nocí
Hotel / vila / penzion
Zákonný zástupce
Doprovodu, který není schválený ZP (hrazeno z vlastních prostředků) se nevystavuje neschopenka.
Ulice a ČP
Obec
PSČ
Telefon
E-mail
Další informace

Informaci ohledně Vašeho požadavku na rezervaci obdržíte do 30ti dnů od odeslání vyplněného formuláře. Omlouváme se, pokud Vám nebudeme moci z kapacitních důvodů vyhovět na termín/budovu či kategorii ubytování. V případě plné ubytovací kapacity Vás budeme informovat.

Úhradu je nutné provést do 14 dnů od data potvrzení rezervace. Nebude-li úhrada provedena v daném termínu, rezervace automaticky zaniká.

U komplexní lázeňské péče dítěte s doprovodem neumožňujeme pobyt s dalším dítětem bez lékařského návrhu (miminkem, batoletem č i dalším sourozencem).

Osobní údaje, které poskytnete v rezervačním formuláři, budou použity pouze pro rezervaci vašeho pobytu a nebudou na ně zasílány žádné reklamní ani marketingové sdělení.