Dospělí

Dospělí

Rekondice po onemocnění COVID-19

Prodělali jste onemocnění COVID-19 a stále pociťujete následky? ZPMV Vám přispěje na rekondiční pobyt v lázních až 3 500 Kč..

Rekondice po onemocnění COVID-19 | ZP MV ČR (zpmvcr.cz)

Bonusový program s příspěvkem do 10 000 Kč LÁZEŇSKÝ POBYT PRO CHRONICKY NEMOCNÉ – dospělé od 19 let (pojištěnci s DM 1. typu, DM 2. typu nebo hypertenzí a současně s BMI nad 30), kteří v době podání žádosti dosáhnou věku minimálně 19 let.

Ženy od 19 do 59 let | RBP zdravotní pojišťovna (rbp213.cz)

Muži od 19 do 59 let | RBP zdravotní pojišťovna (rbp213.cz)

Doručení žádosti na RBP ZP je možné nejpozději do 30.06.2022.