Děti

Děti

Lázeňské pobyty. Zdravotní pojišťovna 211 v roce 2022 přispěje až 20 000 Kč dětem do 18 let s chronickými respiračními nebo dermatologickými onemocněními na lázeňský pobyt v trvání alespoň 15 dní (14 nocí), který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Pobyt dítěte je hrazen přímo lázním.

Pobyt je určen pro děti, kterým byly stanoveny následující diagnózy:

alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené inhalačními alergeny, jež je objektivně laboratorně prokázané (J30), astma bronchiale (J 45), chronická bronchitis (J40 nebo J42), psoriáza všech forem (L40) a atopický ekzém (L20)

Program podpory chronicky nemocných dětí - LOP | ZP MV ČR (zpmvcr.cz)

 

 

 

Bonusový program s příspěvkem do 10 000 Kč na Lázeňský ozdravný pobyt pro děti ve věku 8 až 15 let ( pro pojištěnce RBP ZP ) s onemocněním horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami. Jde o příspěvek na 14 denní ozdravný lázeňský pobyt .

Děti a mládež do 18 let | RBP zdravotní pojišťovna (rbp213.cz)

Doručení žádosti na RBP ZP je možné nejpozději do 30.06.2022.

 

14denní Ozdravně léčebné pobyty dětí  s respiračními  obtížemi – pojištěnců ČPZP – ve věku od 3 do 6 let včetně s doprovodem, včetně dopravy a  stravy.s doprovodem v Priessnitzových léčebných lázních.
V roce 2024 v termínech
1. turnus: 21. 10. 2024 – 4. 11. 2024
2. turnus: 4. 11. 2024 – 18. 11. 2024

Děti s doprovodem mají v rámci ozdravně léčebných pobytů s doprovodem ucelený program prevence a podpory zdraví, sportovní a kulturní program, pitný režim a pravidelnou stravu. Účelem ozdravně léčebných pobytů je zajistit pro vybranou skupinu dětí působení klimatických podmínek, které jsou prospěšné pro zdravotní stav dětí a zajistí preventivní ochranu zdraví dětí. Léčebným efektem je působení příznivých klimatických podmínek.

Pobytu se účastní ročně 80 dětí s  diagnózami:
• alergická onemocnění horních cest dýchacích
• chronický zánět dýchacích cest
• jiné choroby spojené s poruchami imunity

Pobytu se účastní také doprovod dítěte. Doprovod tvoří dospělá osoba, příbuzný v řadě přímé, tj. rodiče nebo prarodiče, popř. osoba zplnomocněna rodičem; pojištěnec ČPZP.

Kontakt
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Radka Kittrichová
zaměstnanec odboru služeb klientům
Zalužanského 1189/8, 703 00 Ostrava–Vítkovice
tel.: +420 599 090 106
email: radka.kittrichova@cpzp.cz
www.cpzp.cz