Dechově-relaxační cvičení

Dechově-relaxační cvičení

Relaxační cvičení vždy spojujeme s uvědomováním sebe sama, vlastního těla, uvědomováním si svalů, které napínáme a protahujeme. Vnímáme bolest i teplo s tím spojené. Nezbytné je vnímat svůj dech.

Dechové cvičení probíhá velmi podobně. Důraz je však kladen na protahování zvláště oblasti hrudníků, svalstva pletenců ramenních a šíje. Pracuje se s dechem, s jeho intenzitou, zádrží, využití odporovaných výdechů apod. Používá se celá řada jógových pozic, které jsou zaměřeny na otevření hrudního koše a tím zlepšení plicní ventilace.

Cena procedury:145 Kč
Délka procedury:20 minut