Rytmické cvičení

Rytmické cvičení

Rytmické cvičení využívá vedle hudby i rytmus, zvuky, tóny, zpěv, často v návaznosti na pohyb, tanec či výtvarnou tvorbu. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V našich lázních se zaměřujeme zvláště na hru na africké bubny a tanec.
 

Cena procedury:170 Kč
Délka procedury:45 minut