Pomáhejme, když můžeme - sbírka pro Danečka Forajta

Pomáhejme, když můžeme - sbírka pro Danečka Forajta

Vážení přátelé,

také v letošním roce bychom rádi prostřednictvím akce Den bezpečnosti a zdraví, konta Bariéry nadace Charty 77 a za pomoci Vás dárců vybrali prostředky pro jedno z postižených dětí z našeho regionu Daniela Forajta. Daneček je 6-ti letý chlapeček, který má těžkou dětskou mozkovou obrnu kombinovanou s těžkou zrakovou vadou. Protože se jedná o velmi těžké postižení, kdy pouze s dopomocí matky je schopen aktivního pohybu, je odkázaný na péči svých blízkých. Na rehabilitací pravidelně dochází už od narození, děla pokroky, které se mohou zdát z pohledu veřejnosti možná maličké, avšak pro rodinu a naši paní doktorku PhDr. Evu Jurčákovou jako jejich terapeutku jsou obrovské, zvláště vzhledem k jeho postižení. Péče a rehabilitace takto postiženého dítěte je velmi fyzicky, psychicky a zvláště finančně náročná, a proto chceme pro Danečka uskutečnit tuto sbírku.

Maminka Danečka je vděčná za naši pomoc a vybrané peníze by rádi použili na zaplacení lázní, případně na pomůcky a ostatní druhy rehabilitací, které Danečkovi pomáhají a usnadňují život.

Pokud chcete pomoci Danečkovi a jeho rodině, je možné poslat jakoukoli částku na účet Konta Bariéry Nadace Charty 77, pod jejíž záštitou sbírka probíhá:

č. účtu 777777222 / 0800, variabilní symbol pro tuto sbírku je 130724 nebo můžete přispět v hotovosti u příležitosti Dne bezpečnosti a zdraví v pátek 6. září v Jeseníku v Areálu Hotelu M od 9.30 hodin, kde bude také sbírka probíhat.

Děkujeme za Vaši pomoc. Pomáhejme, když můžeme.

Dárci:

Policie ČR Jeseník
Hasičský Záchranný sbor Jeseník
Město Jeseník
Priessnitzovy léčebné lázně
SOŠ a SOU Strojírenské a stavební
Naturfyt Bio
Muzeum LEGA

Fotografie
Pomáhejme, když můžeme - sbírka pro Danečka Forajta
Pomáhejme, když můžeme - sbírka pro Danečka Forajta