Aktuality

Předchozí | Dalšístrana / 30 0-12 z 350 novinek
Pár rad pro naše klienty

Pár rad pro naše klienty

Vážení klienti,

události dnešních dní nás vyvádějí z běžného stereotypu, který nám pomáhá udržovat si fyzickou i psychickou rovnováhu. Připomeňme si jednoduchá pravidla, dodržováním kterých zvýšíme svoji celkovou odolnost, pomůžou nám k uvolnění a zklidnění.

1. UDRŽUJTE SI REŽIM DNE
alespoň v hrubých rysech si stanovte, co budete dělat, aby se den nerozplynul do nekonečného chystání se na něco; pravidelně jezte, dodržujte pitný režim

2. DÁVKUJTE SI INFORMACE
nečtěte všechno a stále, dejte si limit, kolikrát se podíváte na zprávy

3. BUĎTE V KONTAKTU S LIDMI
přes telefon, sociální sítě, i osobně, ale udržujte bezpečnou vzdálenost, neizolujte se emocionálně

4. HÝBEJTE SE
pobyt v přírodě posílí imunitu a zlepší náladu, využívejte lázeňské klima individuálně

5. ZŮSTAŇTE V PŘÍTOMNOSTI
nenechte se odvléct do představ a katastrofických scénářů, buďte tady a teď a řešte věci krok po kroku

6. NEZTRÁCEJTE HUMOR
smích neléčí všechno, ale pomáhá bojovat proti úzkosti a skleslé náladě

Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník jsou v provozu pouze pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění

Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník jsou v provozu pouze pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění

V souladu s aktuálními nařízeními vlády poskytují Priessnitzovy léčebné lázně a.s. pouze komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou.

Od 17. 3. - 19. 4. nepřijímáme žádné nové klienty na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči, pobyty samoplátců, firemní rekondiční pobyty, hotelové i wellness pobyty včetně pobytu přes cestovní kanceláře. V případě zájmu o přesunutí Vašeho pobytu na pozdější termíny, se prosím, obraťte s žádostí emailem na osobu, která Vám rezervaci zajišťovala nebo na info@priessnitz.cz .

Nyní nemůžeme adekvátně odpovídat na Vaše dotazy ohledně pozdějších termínů, protože nevíme, jak se situace bude vyvíjet. Další termíny nástupů nebo jejich zrušení budou upřesněny, proto prosíme, sledujte nařízení vlády a náš web www.priessnitz.cz, kde situaci budeme aktualizovat a nadále Vás budeme informovat. Výše uvedené skutečnosti se mohou z rozhodnutí vlády ČR kdykoliv změnit, proto prosíme sledujte náš web, kde situaci budeme aktualizovat a nadále Vás budeme informovat.

Ohledně možnosti náhradního termínu Vás budeme kontaktovat, jakmile se situace uklidní. V případě, že budete mít platný návrh na lázeňskou péči  a budeme mít volné místo, náhradní termín Vám nabídneme, až budeme vědět, že lázně budou opět v provozu.

Priessnitzovy léčebné lázně nyní jednají se zdravotními pojišťovnami ohledně možnosti automatického prodloužení platnosti návrhů.

Současně respektujeme a dodržujeme všechna hygienická, organizační či restriktivní opatření vlády ČR.

Uzavření provozu ambulance rehabilitace a RFM

Uzavření provozu ambulance rehabilitace a RFM

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 15. 3. 2020 se od 16. 3. 2020 do odvolání uzavírá ambulance rehabilitace a RFM Priessnitzových léčebných lázní a.s., na pracovišti v lázních i na pracovišti poliklinika (Dukelská 456). Uzavřen provoz lékařů i pro fyzioterapeuty.

Děkujeme za pochopení.

Preventivní opatření proti šíření onemocnění COVID-19

Preventivní opatření proti šíření onemocnění COVID-19

Vážení klienti,

v souladu s aktuálními nařízeními vlády v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 poskytují Priessnitzovy léčebné lázně a.s. pouze komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou.

Od 17. 3. do 19. 4. nepřijímáme žádné klienty na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči, pobyty samoplátců, firemní rekondiční pobyty, hotelové i wellness pobyty včetně pobytu přes cestovní kanceláře. O obnovení nástupů Vás budeme aktuálně informovat na www.priessnitz.cz .

Klienti, kteří jsou zde již ubytování na výše uvedený typ pobytu mohou svůj pobyt dokončit.

Výše uvedené skutečnosti se mohou z rozhodnutí vlády ČR kdykoliv změnit, proto prosíme, sledujte náš web, kde situaci budeme aktualizovat a nadále Vás budeme informovat. Chceme Vám podat základní informace o opatřeních, která jsme v Priessnitzových léčebných lázních přijali pro zamezení šíření onemocnění a zajištění bezpečí našich klientů.

1. V našich lázních se ke dnešnímu dni onemocnění nevyskytlo

2. Respektujeme a dodržujeme všechna hygienická, organizační či restriktivní opatření vlády

3. Zvýšili jsme dávky vitamínů ve stravě

4. V souladu s nařízením vlády jsme

 • zakázali návštěvy pacientů/klientů a vstup neubytovaným osobám do lázeňských budov
 • zakázali nástupy nových klientů
 • uzavřeli jsme restaurace mimo stravování našich klientů
 • zrušili  kulturní, sportovní a jiné  akce
 • zrušili jsme školní docházku pro děti na Komplexní lázeňské péči

Vedení Priessnitzových léčebných lázní a.s

Reprezentační ples Priessnitzových léčebných lázní a Města Jeseník

Reprezentační ples Priessnitzových léčebných lázní a Města Jeseník

Již tradičně se v únoru v krásných prostorách Kongresového sálu uskutečnil Reprezentační ples Priessnitzových léčebných lázní a Města Jeseník. Celým večerem provázela herečka a moderátorka Daniela Šinkorová se svým vlastním pěveckým vstupem a k tanci hrála kapela S Band Kamila Stratila. Volha Safronova předvedla krásnou písečnou show a dále zatančil profesionální taneční pár v podání Lukasze Kastelika & Kingy Wawrzynowicz. Hosté plesu měli možnost se vyfotit ve fotokoutku, ochutnat speciality z rautu či navštívit stánek s rumovými specialitami.

Děkujeme všem sponzorům za příspěvěk k této akci.

Vaše PLL

Priessnitzovy lázně Jeseník a.s. a jejich přínos pro Jesenicko

Priessnitzovy lázně Jeseník a.s. a jejich přínos pro Jesenicko

Věřím, že je existence Priessnitzových léčebných lázní v regionu přirozená, jejich přínos je pozitivní a téměř samozřejmý pro mnoho z nás. Každý se věnujeme své oblasti a ne vždy dokážeme ocenit přínosy vzájemné spolupráce, přínosy z činnosti toho druhého. Ráda bych Vám alespoň ve stručnosti představila náš pohled na přínos Priessnitzových léčebných lázní pro Jesenicko.  

Co přináší provozování lázní ve městě Jeseník ?

 • prestiž horského lázeňského města, výhodu v oblasti cestovního ruchu, širší nabídku
 • ekonomický dopad útraty klientů  mimo areál lázní na ostatní poskytovatele služeb v regionu - v restauracích, kavárnách, obchodech, prodejnách suvenýrů a regionálních produktů,  turistických cílech, muzeích, kulturních akcích, lyžařských areálech, v dopravě, ve službách
 • díky lázním a jejich činnosti jsou využívány desítky penzionů a hotelů hosty (což přináší tržby místním obyvatelům), kteří přijeli, aby do lázní docházeli za léčbou či na relaxaci
 • do lázní dodávají své zboží, služby a výrobky převážně místní dodavatelé, kterým lázně zajišťují odbyt a upřednostňují je před konkurencí z jiných regionů. Například potraviny je nutné zajistit pro cca 750 klientů denně. Opravy a investice provádějí téměř výhradně místní stavební firmy .
 • výběr a odvod lázeňských poplatků/poplatků z pobytu od lázeňských hostů do rozpočtu Města Jeseník dle platné legislativy. Jen od roku 2006 Priessnitzovy lázně odvedly na ubytovacích lázeňských poplatcích Městu Jeseník více než 26 milionů Kč.
 • zaměstnání pro více než 300 zaměstnanců z regionu v sedmdesáti profesích poskytujících profesionální služby v oboru zdravotnictví, gastronomie, cestovního ruchu a mnoha dalších doplňkových služeb, zajištění ubytování pro zaměstnance a jejich rodiny včetně seniorů, kteří v lázních dříve pracovali
 • praktická výuka učňů a studentů z Jeseníku
 • dobrá pověst Jeseníku v oblasti zdraví, kladná reference a věhlas pozitivních dopadů léčení  a klimatu v Jeseníku na zdraví pacientů z celého světa, potvrzenou výzkumy, odbornými institucemi i samotnými pacienty a jejich rodinami.
 • poskytování odborné léčebné, ambulantní a praktické péče  včetně lázeňských procedur pro občany Jesenicka v areálu lázní a na poliklinice v Jeseníku
 • tisíce návštěvníků včetně obyvatel regionu proudících na kopec Gräfenberg, Studniční vrch, do Balneoparku, na lázeňské stezky, do Háje víly Ozdravy,  na kolonádu, na dětské hřiště, na krásné vyhlídky navštěvujících také další turistické, kulturní a jiné cíle v regionu a jejich opakované návštěvy
 • budovy nezejí prázdnotou, areál lázní není oplocen, není opuštěn a zdevastován
 • trvalá údržba a zvelebování budov, areálu, zeleně a ostatních míst, která mohou volně využívat také občané Jeseníku je patrná
 • provozování jediné chlazené ledové plochy pro bruslení veřejnosti, škol a klubů v Jeseníku a to i přes každoroční finanční ztrátu ve stovkách tisíc Kč, aktuálně za rok 2019 celkem -395 tis. Kč. Město Jeseník přispívá na provoz kluziště částkou 130 tisíc Kč/rok (do roku 2009 to bylo 250 tis. Kč/rok)
 • provozování a údržba sportovišť, dětských hřišť, minigolfu, disc golfu a dalších
 • informovanost o aktivitách v lázních a  udržování informačních systémů včetně poskytování služeb lázeňského informačního centra
 • stovky kulturních akcí pro klienty i širokou veřejnost po celý rok, spolupráce s MKZ, městem Jeseník, IC Jeseník, ZUŠ  a využívání místních spolků, kapel, tanečních skupin a interpretů z regionu
 • propagace Jeseníku jako lázeňského města uprostřed přírody
 • spolupráce a podpora místních spolků, klubů, neziskových organizací a mládeže.
 • budování odkazu Vincenze Priessnitze, významné osobnosti Jesenicka a jeho zachování pro budoucí generace.

Děkujeme všem, kteří se podílejí na rozvoji lázní, Jesenicka a vzájemné spolupráci.

 Ing. Kateřina Tomášková, obchodní ředitelka Priessnitzových léčebných lázní a.s., 2/2020

Kalendář gastronomických akcí pro rok 2020

Kalendář gastronomických akcí pro rok 2020

Patříte-li mezi milovníky dobrého jídla a pití, právě pro Vás je připraven průvodce gastronomických akcí, konaných v našich lázních.Vybírejte z přehledné nabídky akcí a událostí, které zahrnují různorodé kulinářské akce.

Přejeme dobrou chuť!

Zveme Vás na 26. Reprezentační ples PLL a města Jeseník

Zveme Vás na 26. Reprezentační ples PLL a města Jeseník

Již tradičně se v únoru v krásných prostorách Kongresového sálu uskuteční Reprezentační ples Priessnitzových léčebných lázní a Města Jeseník. Letošní 26. ročník bude opět hvězdně obsazen. Celým večerem Vás bude provázet herečka a moderátorka Daniela Šinkorová, můžete se těšit také na její hudební vystoupení a písně ve vlastním aranžmá.

Vstupenky na 26. Reprezentační ples PLL a města Jeseník  je možno zakoupit na recepci Priessnitz a v kanceláři MONDI Tour.

Ples se uskuteční v sobotu 22. 2. 2020 v Kongresovém sále PLL.

Cena vstupenek je:
Kongresový sál - 790 Kč
Balkón - 750 Kč
Hradní kavárna - 700 Kč

Těšíme se na Vás!

Informace o opravě budovy Priessnitz

Informace o opravě budovy Priessnitz

Vážení klienti,

v termínu od 1. 3. - 23. 6. 2020 proběhne plánovaná oprava střechy a fasády jižní strany lázeňského domu Priessnitz - Hlavní budovy. Ubytování v lázeňském domě Priessnitz budeme poskytovat v uvedeném období v severní části Hlavní budovy hotelu Priessnitz (převážně jednolůžkové pokoje) a v celé části Nové budovy hotelu Priessnitz.

Gastro služby a procedury budou plně v provozu bez omezení. Ubytování a další lázeňské služby v ostatních lázeňských domech budou probíhat také bez omezení.

Děkujeme Vám za pochopení.

Lázeňská vyhlídka mimo provoz

Lázeňská vyhlídka mimo provoz

Milí návštěvníci,
ode dneška 23. 1. do 3. 2. 2020 a od 24. 2. do 23. 6. 2020 bude vyhlídková věžička sanatoria Priessnitz mimo provoz z důvodu přípravy a opravy střechy.

Místo toho se můžete zastavit do nově zrekonstruované kavárny Sofie třeba na skvělou palačinku nebo zákusek.

Těšíme se na Vás 

Projděte si s námi stezku Vincenze Priessnitze

Projděte si s námi stezku Vincenze Priessnitze

Navštivte s námi náš areál se spoustou zajímavých turistických míst a které to jsou? Tak například procházka po stezce Vincenze Priessnitze, kde můžete využít přírodní sprchu, ochutnat některý z navštívených pramenů a nebo se osvěžit v balneoparku. 

Prostřednictvím Jesenických návratů, jsme pro Vás připravili krátký film, kde si s námi tuto trasu můžete projít.

Odkaz na video ZDE.

Předchozí | Dalšístrana / 30 0-12 z 350 novinek