Aktuality

Předchozí | Dalšístrana / 37 0-12 z 439 novinek
Aktuální informace z našich lázní – leden

Aktuální informace z našich lázní – leden

Rádi Vám zarezervujeme pobyt na rok 2022.

Prohlédněte si nabídku našich pobytů na rok 2022. Garantujeme Vám rezervaci bez rizika s vrácením peněz nebo změnou termínu bez sankcí v případě nepříznivé epidemiologické situace, onemocnění či karantény.

Rezervace a dárkové poukazy na rezervace@priessnitz.cz .

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 Vám chceme podat informace o opatřeních, která v Priessnitzových léčebných lázních a.s. dodržujeme pro zamezení šíření onemocnění a zajištění bezpečí našich klientů.

1. Nastavili jsme optimální hygienická opatření.

2. Řídíme se nařízením vlády a MZČR

3. K nástupu do našich lázní od 10.1.2022 požadujeme pro všechny klienty mimo děti do 12 let předložení jednoho z potvrzení:

• certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od dokončení vakcinace uplynulo nejméně 14 dnů, potvrzení lze doložit prostřednictvím aplikace „Tečka“

• potvrzení o prodělání infekčního onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu na Covid-19 neuplynulo více než 180 dní, potvrzení lze doložit prostřednictvím aplikace „Tečka“

• negativní RT-PCR test na onemocnění COVID-19, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin (nelze doložit u hotelových a wellness pobytů mimo služebních cest nebo doprovodů dítěte na léčbě)

Neakceptujeme výsledky antigenních testů ani samotestování

Před nástupem na pobyt požadujeme podepsat čestné prohlášení, měříme teplotu.

3. Ubytovaní klienti si mohou v rámci pobytu dokoupit na recepcích volně prodejné procedury. Omezujeme skupinové procedury a vstup neubytovaným do budov.

Z epidemiologických důvodů jsou do odvolání mimo provoz tyto procedury: bazén, sauna, posilovna a skupinová cvičení ve vnitřních prostorech. Tyto procedury budeme v rámci pobytů nahrazovat. Aktuálně porcedury nemůžeme nabídnout veřejnosti.

4. Klienti si stále musí zajistit dostatečnou zásobu respirátorů pro svou vlastní potřebu pro vnitřní prostory budov v areálu lázní

5. Výuka dětí na komplexní lázeňské péči pokračuje za zpřísněných hygienických opatření mimo státem stanovené svátky.

Jsme zdravotnické zařízení s proškoleným odborným personálem umístěné v čistém prostředí Jeseníků. Léčba a skladba léčebných procedur je garantovaná lékaři a využívá jedinečné horské klima a pohyb v přírodě. Pobytem u nás můžete posílit své zdraví, zvýšit svou imunitu a načerpat nové fyzické i duševní síly do dalšího období.

Nadále se zaměřujeme také na následnou léčebně rehabilitační péči u pacientů, kteří prodělali závažnější plicní onemocnění formou Covid-19 nebo trpí psychickými problémy v souvislosti s životními změnami v době pandemie.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání v tomto pro nás výjimečném roce, kdy oslavujeme 200. výročí od založení našich lázní Vincenzem Priessnitzem v roce 1822.

Aktuální čestná prohlášení a informace ke stažení níže.

Bavíme se hrou – Adventure pro celou rodinu

Bavíme se hrou – Adventure pro celou rodinu

Projekt by l realizován od srpna 2021. Realizace zahrnovala vybudování 6 jamkového hřiště Adventure golfu, součástí jsou venkovní herní prvky a zázemí pro cyklisty.
Na realizaci finančně přispěl Olomoucký kraj

The project was implemented in August 2021. The implementation included the construction of a 6-hole Adventure golf course, which includes outdoor game elements and facilities for cyclists.
The Olomouc Region contributed financially to the implementation.

Kalendář akcí 2022

Kalendář akcí 2022

Chystáme pro Vás tradiční i zcela nové kulturní a společenské akce na rok 2022 a věříme, že je budeme moci společně uskutečnit, byť v komornějším měřítku nebo venku v přírodě, která nás obklopuje. Pojďte se těšit s námi.

V příloze ke stažení naleznete aktuální měsíční program

Aktuální informace z našich lázní – prosinec

Aktuální informace z našich lázní – prosinec

V letošním roce odjíždějí poslední lázeňští klienti již 6.prosince a v novém roce zahajujeme provoz 10.ledna 2022.

Rádi Vám zarezervujeme pobyt na rok 2022, začínáme již 10.ledna !

Prohlédněte si nabídku našich pobytů na rok 2022. Garantujeme Vám rezervaci bez rizika s vrácením peněz nebo změnou termínu bez sankcí v případě nepříznivé epidemiologické situace, onemocnění či karantény.

Rezervace a dárkové poukazy vyřizujeme až do 22.12.2021. Napište nám na rezervace@priessnitz.cz .

Od 23.12.2021 do 2.1.2022 v lázních nikdo nebude, Vašim rezervacím a dotazům se budeme věnovat od 3.1.2022.

V době provozní přestávky budeme pracovat na rekonstrukcích, opravách, údržbě, malování a úklidu budov, ale také budeme odpočívat a nabírat síly na další rok, ve kterém Vám opět rádi poskytneme naše služby.

Podmínky pro nástup do lázní od 10.ledna 2022 nebo později budeme upřesňovat dle aktuálních opatření vlády nebo MZČR na těchto stránkách. Také v roce 2022 se budeme zaměřovat na následnou léčebně rehabilitační péči u pacientů, kteří prodělali závažnější plicní onemocnění formou Covid-19 nebo trpí psychickými problémy v souvislosti s životními změnami v době pandemie.

Děkujeme Vám za spolupráci, přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, hlavně pevné zdraví a těšíme se na setkání s Vámi v roce 2022, tentokrát u příležitosti 200. výročí od založení našich lázní Vincenzem Priessnitzem.

Aktuální informace z našich lázní – listopad

Aktuální informace z našich lázní – listopad

Pro letošní rok přijímáme rezervace již pouze na kratší pobyty na 2-3 noci. Pro týdenní pobyty včetně pobytů s vouchery pro zdravotníky již nemáme volné kapacity.

Rádi Vám zarezervujeme pobyt na rok 2022, začínáme již 10.ledna ! Prohlédněte si nabídku našich pobytů na rok 2022.

Tyto informace se týkají všech lázeňských domů.

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a MO MZČR momentálně vyžadujeme k nástupu do lázní od všech klientů mimo dětí do 12 let předložení jednoho z potvrzení:

  • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě RT-PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin, od 22.11.2021 pouze u léčebných pobytů (nelze uplatnit u hotelových a wellness pobytů)
  • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě POC-antigenního testu - pouze do 21.11.2021 včetně, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 24 hodin.
  • oficiální zpráva lékaře nebo hygienické stanice o prodělání infekčního onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu na Covid-19 neuplynulo více než 180 dní
  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od dokončení druhé vakcinace uplynulo nejméně 14 dnů
  • neakceptujeme výsledky samotestování a od 22.11.2021 neakceptujeme antigenní testy.

Testy musí být v průběhu léčby opakovány s frekvencí minimálně 1x za 7 dní. Není možné akceptovat výsledky samotestování

Před nástupem na pobyt požadujeme podepsat čestné prohlášení, měříme teplotu.

Splnění podmínek musí být písemně doloženo. Potvrzení je povinné a bude založeno spolu s čestným prohlášením do chorobopisu klienta.

V našem zařízení nemáme možnost otestovat klienty PCR testem při nástupu.

V rámci rozvolnění jsme pro Vás připravili také volnočasový program, kulturu, výlety a akce pro děti. Podrobné informace najdete na nástěnkách lázeňských domů a na našich stránkách v odkaze Volný čas.

Pro ubytované klienty poskytujeme téměř všechny druhy léčebných procedu. Od 8. 11. z důvodu zhoršené epidemiologické situace uknočujeme provoz bazénu, sauny, posilovny a skupinového cvičení v tělocvičnách. Ubytovaní hosté si mohou v rámci pobytu dokoupit na recepcích volně prodejné procedury. https://www.priessnitz.cz/cz/procedury.

Možnost prodeje komerčních procedur ostatním neubytovaným nebo ambulantní formu procedur aktuálně neumožňujeme.

Na již zakoupené dárkové poukazy na procedury z roku 2019 – 2021 je již možno čerpat procedury po doložení výše uvedených potvrzení.

Informace o provozu manikúry, pedikúry a kosmetiky naleznete na https://www.priessnitz.cz/cz/aktuality/535-manikura-pedikura-a-kosmetika-info-o-provozu.html

Výuka dětí na komplexní lázeňské péči pokračuje za zpřísněných hygienických opatření mimo státem stanovené svátky.

Nadále platí zákaz vstupu a návštěvy do lázeňských budov neubytovaným.

Klienti si stále musí zajistit dostatečnou zásobu respirátorů pro svou vlastní potřebu pro vnitřní prostory budov. Výjimku pro nenošení respirátorů ve zdravotnických zařízení lze akceptovat v případě, že klient má závažné zdravotní důvody a pokud to prokáže lékařským potvrzením. Ale i v takovém případě musí klient používat jinou ochranu dýchacích cest, pokud v lékařském potvrzení není stanoveno jinak. Priessnitzovy léčebné lázně jako zdravotnické zařízení toto mimořádné opatření včetně stanovené výjimky akceptují, ale vyhrazují si právo na odborné posouzení daného lékařského potvrzení vedoucím lékařem na začátku pobytu.

Pohyblivé přistýlky na pokoje prodáváme pouze ve výjimečných případech na maximálně 4 noci. Ne všechny pokoje jsou dost velké na umístění pohyblivé přistýlky. Pro delší pobyt můžeme zajistit jiné ubytování dle aktuální volné kapacity. Každý z ubytovaných musí mít zakoupeno alespoň jedno jídlo denně.

Jsme zdravotnické zařízení s proškoleným odborným personálem umístěné v čistém prostředí Jeseníků. Léčba a skladba léčebných procedur je garantovaná lékaři a využívá jedinečné horské klima a pohyb v přírodě. Pobytem u nás můžete posílit své zdraví, zvýšit svou imunitu a načerpat nové fyzické i duševní síly do dalšího období.

V tomto roce se zaměřujeme také na následnou léčebně rehabilitační péči u pacientů, kteří prodělali závažnější plicní onemocnění formou Covid-19 nebo trpí psychickými problémy v souvislosti s životními změnami v době pandemie .

Rádi Vám poskytneme bližší informaci na našich recepcích nebo na www.priessnitz.cz

Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

Těšíme se na Vás.

Těšíme se na Vás.

Informace, pokyny a čestné prohlášení naleznete po otevření tohoto příspěvku v příloze ke stažení.

projekt Tradiční léčebné metody v Euroregionu Praděd

projekt Tradiční léčebné metody v Euroregionu Praděd

Dne 31.10.2021 byl ukončen společný projekt v rámci Euroregionu Praděd propagující tradiční léčebné metody, bylinkášství a vodoléčbu. Partnerem projektu z polské strany byl klášter milostrdných bratří Bonifratrů v Prudniku a Spoolečmost Vincenze Priessnitze jako partner na české straně Euroregionu Praděd.

Projekt počítá se zpřístupněním a zvýšením využití kulturního dědictví – tradičních léčebných metod na pohraničí, a to díky: zpřístupnění objektu pro turistické potřeby - restaurátorské práce na objektu v areálu kláštera konventu Milosrdných bratří v Prudniku, vytvoření dílny bylinkáře, zpřístupnění bylinkářských tradic s možností uspořádání bylinkářských dílen a dále propagací, která umožní poznat tradiční léčebné metody vodou a bylinkami v jesenicko - prudnickém regionu.

Více o projektu nazeznete zde.

   

Aktuální informace z našich lázní – říjen

Aktuální informace z našich lázní – říjen

Pro letošní rok přijímáme rezervace již pouze na kratší pobyty na 2-3 noci. Pro týdenní pobyty včetně pobytů s vouchery pro zdravotníky již nemáme volné kapacity.

Rádi Vám zarezervujeme pobyt na rok 2022, začínáme již 10.ledna ! Prohlédněte si nabídku našich pobytů na rok 2022.

Tyto informace se týkají všech lázeňských domů.

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a MO MZČR vyžadujeme k nástupu do lázní od 1.11.2021 do odvolání od všech klientů mimo dětí do 12 let předložení jednoho z potvrzení:

  • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě RT-PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin
  • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě POC-antigenního testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 24 hodin, akceptujeme potvrzení od zaměstnavatele nebo ze školy ne starší než 24 hodin
  • oficiální zpráva lékaře nebo hygienické stanice o prodělání infekčního onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu na Covid-19 neuplynulo více než 180 dní
  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od dokončení druhé vakcinace uplynulo nejméně 14 dnů
  • neakceptujeme výsledky samotestování

Testy musí být v průběhu léčby opakovány s frekvencí minimálně 1x za 7 dní. Cena jednoho testu je 200 Kč a bude natížena do účtu k úhradě klientem. Výjimky mají klienti do 18 let nebo klienti s alespoň zahájeným očkováním proti Covid-19, kterým bude test uhrazen ze zdravotního pojištění.

Není možné akceptovat výsledky samotestování

Před nástupem na pobyt požadujeme podepsat čestné prohlášení, měříme teplotu.

Splnění podmínek musí být písemně doloženo. Potvrzení je povinné a bude založeno spolu s čestným prohlášením do chorobopisu klienta. Ve výjimečných případech může klient před nástupem podstoupit testování antigenním testem přímo v areálu lázní v pracovních dnech od 7 do 13 hodin.

V rámci rozvolnění jsme pro Vás připravili také volnočasový program, kulturu, výlety a akce pro děti. Podrobné informace najdete na nástěnkách lázeňských domů a na našich stránkách v odkaze Volný čas.

Pro ubytované klienty poskytujeme téměř všechny druhy léčebných procedur včetně skupinových. Ubytovaní hosté si mohou v rámci pobytu dokoupit na recepcích volně prodejné procedury. https://www.priessnitz.cz/cz/procedury.

Možnost prodeje komerčních procedur ostatním neubytovaným nebo ambulantní formu procedur aktuálně neumožňujeme. Výjimku tvoří manikúra, pedikúra, kosmetika a Jávské masáže, kde požadujeme doložit potvrzení o testování (PCR max 7 dní, Antigenní 72 hodin), o prodělaném onemocnění Covid-19 (do 180 dní) nebo aplikaci druhé dávky vakcíny proti Covid-19 ne dříve než 14 dní.

Na již zakoupené dárkové poukazy na procedury z roku 2019 – 2021 je již možno čerpat procedury po doložení výše uvedených potvrzení.

Informace o provozu manikúry, pedikúry a kosmetiky naleznete na https://www.priessnitz.cz/cz/aktuality/535-manikura-pedikura-a-kosmetika-info-o-provozu.html

Výuka dětí na komplexní lázeňské péči pokračuje za zpřísněných hygienických opatření mimo státem stanovené svátky.

Nadále platí zákaz vstupu a návštěvy do lázeňských budov neubytovaným.

Klienti si stále musí zajistit dostatečnou zásobu respirátorů pro svou vlastní potřebu pro vnitřní prostory budov. Výjimku pro nenošení respirátorů ve zdravotnických zařízení lze akceptovat v případě, že klient má závažné zdravotní důvody a pokud to prokáže lékařským potvrzením. Ale i v takovém případě musí klient používat jinou ochranu dýchacích cest, pokud v lékařském potvrzení není stanoveno jinak. Priessnitzovy léčebné lázně jako zdravotnické zařízení toto mimořádné opatření včetně stanovené výjimky akceptují, ale vyhrazují si právo na odborné posouzení daného lékařského potvrzení vedoucím lékařem na začátku pobytu.

Pohyblivé přistýlky na pokoje prodáváme pouze ve výjimečných případech na maximálně 4 noci. Ne všechny pokoje jsou dost velké na umístění pohyblivé přistýlky. Pro delší pobyt můžeme zajistit jiné ubytování dle aktuální volné kapacity. Každý z ubytovaných musí mít zakoupeno alespoň jedno jídlo denně.

Jsme zdravotnické zařízení s proškoleným odborným personálem umístěné v čistém prostředí Jeseníků. Léčba a skladba léčebných procedur je garantovaná lékaři a využívá jedinečné horské klima a pohyb v přírodě. Pobytem u nás můžete posílit své zdraví, zvýšit svou imunitu a načerpat nové fyzické i duševní síly do dalšího období.

V tomto roce se zaměřujeme také na následnou léčebně rehabilitační péči u pacientů, kteří prodělali závažnější plicní onemocnění formou Covid-19 nebo trpí psychickými problémy v souvislosti s životními změnami v době pandemie .

Rádi Vám poskytneme bližší informaci na našich recepcích nebo na www.priessnitz.cz

Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

Těšíme se na Vás.

Těšíme se na Vás.

Informace, pokyny a čestné prohlášení naleznete po otevření tohoto příspěvku v příloze ke stažení.

LÁZEŇSKÉ VINOBRANÍ 2021

LÁZEŇSKÉ VINOBRANÍ 2021

V sobotu 25.9.2021 proběhlo v Priessnitzových lázních již tradiční Lázeňské vinobraní. 

              

Vítězství Stezky živé vody v Cenách cestovního ruchu 2021

Vítězství Stezky živé vody v Cenách cestovního ruchu 2021

I v letošním roce obstály naše lázně v Cenách cestovního ruchu Olomouckého kraje.

Tentokrát v kategorii mezi naučnými stezkami, kde se na prvním místě umístila naše krásná 6 kilometrů dlouhá Stezka živé vody. 

Děkujeme všem, kteří jste hlasovali i všem ostatním, kteří si stezku již prošli nebo se na ni chystají smiley

Naučná stezka tvoří okruh kolem Studničního vrchu, navazuje na Stezku V. Priessnitze u rozcestníku Jitřní pramen.

TÝDEN VINCENZE PRIESSNITZE

TÝDEN VINCENZE PRIESSNITZE

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na blížící se akci Týden Vincenze Priessnitze, která se koná 4. 10. až 10. 10. 2020 v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku.

Tentokrát vrámci naši tradiční akce oslavíme také 222 let od narození Vincenze Priessnitze.

Věříme, že si letošní program užijete. Těšíme se na Vás!

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se v České republice uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Rádi bychom umožnili všem klientům v pobytu, se voleb zúčastnit. Je nutné, nejpozději do 6.10.2021 požádat městský (obecní) úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu, který umožňuje volit v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky