Aktuality

Předchozí | Dalšístrana / 38 0-12 z 455 novinek
zrušení protiepidemiologických opatření

zrušení protiepidemiologických opatření

od 5.5. již není povinné nošení respirátorů v našich lázních , ale že jsou stále zvýšena hygienická opatření a žádáme klienty, aby do lázní nejezdili se zdravotními potížemi doprovázenými vysokými horečkami s příznaky virového infekčního onemocnění.

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2022

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2022

Tradiční zahájení lázeňské sezóny v Jeseníku a Priessnitzových léčebných lázních je v letošním roce velkou oslavou mimořádného 200.výročí od založení lázní Vincenzem Priessnitzem. Můžete se těšit na bohatý kulturní program a u této příležitosti bude také vypraven do Jeseníku v sobotu 14.5. speciální historický parní vlak z Olomouce, který doveze nejen vzácné hosty oslav, ale také pana Priessnitze a paní Priessnitzovou. Těšte se na spoustu známých interpretů a užijte si celkovou atmosféru po tříleté kulturní přestávce.

   

ŠUMPERSKÉ DNY ALERGOLOGIE

ŠUMPERSKÉ DNY ALERGOLOGIE

V pátek a v sobotu 8.-9.4. se zúčastníme jako Hlavní partner jubilejního XXX. ročníku akce ŠUMPERSKÉ DNY ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE v Koutech nad Desnou, kde MUDr.Novotný, vedoucí lékař našich lázní představí Klimatické podmínky v Priessnitzových léčebných lázních a.s. Jeseník a jejich vliv na léčbu onemocnění dýchacích cest.

Na stánku se po celou dobu konference mohou účastníci dozvědět více o našich lázních.

Priessnitzovy léčebné lázně jako partner zahájení turistické sezóny v Klášterci nad Ohří

Priessnitzovy léčebné lázně jako partner zahájení turistické sezóny v Klášterci nad Ohří

V letošním jubilejním roce rozšiřujeme také své působení v České republice.

Jsme novým partnerem projektu Lázně Evžénie v Klášterci nad Ohří. Zůčastnili jsme se zahájení turistické sezóny a podpořili tak vzájemnou spolupráci.

Klášterec oslavuje 670 let od první písemné zmínky a připravuje se na nové výzvy v oblasti lázeňství. 

Z historických oslav jsme si dovezli mnoho dobrých referencí a unikátní vodu z pramene Evžénie, kláštereckého a městského pramene.

      

Konference Vincenze Priessnitze

Konference Vincenze Priessnitze

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 15. ročník Konference s odkazem Vincenze
Priessnitze o významu lázeňské péče, která se koná v termínu od 7. do 9. října 2022
v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku.

PDF pozvánku a další informace po rozkliknutí ke stažení.

týDEN VODY

týDEN VODY

Oslavte s námi Světový den vody v lázních, kde voda léčí... smiley

Již od roku 1993 si touto tradicí připomínáme, že je voda jednou z nejdůležitějších surovin, která nám byla svěřena.

Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. 

Klášterec nad Ohří přivítal nové partnery z Jeseníku

Klášterec nad Ohří přivítal nové partnery z Jeseníku

Společné tiskové prohlášení akcionářů společnosti Lázně Evženie, a.s. – Priessnitzovy léčebné lázně, a.s., Jeseník a město Klášterec nad Ohří

Ve čtvrtek 17. března 2022 v Klášterci nad Ohří poprvé v novém složení zasedala Valná hromada společnosti Lázně Evženie, a.s. Přítomni byli starosta města Klášterce nad Ohří Ing. Štefan Drozd, ředitel společnosti Priessnitzovy léčebné lázně, a.s., Ing. Roman Provazník, dále pak za naše město Ing. Petr Hybner a Mgr. Vojtěch Marvan, za partnery z Jeseníku Ing. Michal Gaube, MBA, a Ing. Vladimír Odehnal.

Na programu bylo mimo jiné schválení smluv o výkonu funkcí členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, a to bez nároku na finanční odměnu. Orgány společnosti Lázně Evženie, a.s., budou pracovat v tomto složení:

Dozorčí rada:

Ing. Petr Hybner – předseda, Ing. Štefan Drozd – člen, Ing. Roman Provazník – člen

Představenstvo:

Ing. Michal Gaube, MBA – předseda, Mgr. Vojtěch Marvan – místopředseda, Ing. Vladimír Odehnal – člen

Dalším z bodů bylo projednání a schválení uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva věcného k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti dle závazku sjednaného v akcionářské dohodě ze dne 23. listopadu 2021.

Připomeňme, že cílem vzniku společného podniku, který byl odsouhlasen na listopadovém zasedání Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří, je nastartovat lázeňství v Klášterci nad Ohří. Město Klášterec nad Ohří usilovalo o rozvoj lázeňství, jehož počátky sahají až do 19. století, kdy byl na jeho území nalezen první léčivý pramen Evženie, již řadu let. Ministerstvo zdravotnictví ČR městu navíc určilo podmínku, že musí zahájit provoz lázeňské léčebně rehabilitační péče, jinak dojde k odebrání osvědčení na užívání pramenů a možnému zániku lázeňské tradice ve městě.

Priessnitzovy léčebné lázně jakožto investor nabídly spolupráci formou společného podniku s městem Kláštercem nad Ohří, kdy město do společnosti vložilo nemovitý majetek a investor finanční prostředky k rozvoji lázeňského areálu a provozu lázeňských služeb. Navíc Priessnitzovy léčebné lázně nabídly i své know how, jelikož se v letošním roce mohou pyšnit již 200 let trvající tradicí a bohatými zkušenostmi s provozem lázní. Ve společnosti Lázně Evženie, a.s., má město Klášterec nad Ohří 49% podíl a zastoupení v představenstvu i dozorčí radě společnosti. Akcionářská dohoda navíc zaručuje, že při rozhodování o disponování s majetkem společnosti, úvěrech a jiných závažných aspektech musí být v souladu oba akcionáři.

Lázně Evženie se chystají podniknout veškeré kroky k nastartování lázeňské léčebně rehabilitační péče v Klášterci nad Ohří, a to především výstavbou potřebných ubytovacích kapacit pro lázeňské hosty. Rehabilitace a další současné služby pro občany budou zachovány tak, jak jsou Klášterečtí i přespolní zvyklí. Nadále se počítá se spoluprací se současným provozovatelem, společností ARC-MED, s.r.o.

„Rozvoj lázeňství přivede do našeho města mnoho lázeňských hostů, kteří zde budou na delších pobytech. Budou se chtít kvalitně najíst, pobavit a užít si zde čas. To přinese další příležitostí pro místní podnikatele a jako v jiných lázeňských městech dojde ke vzniku nových restaurací, kaváren, penzionů či jiných provozů, které z cestovního ruchu žijí,“ vysvětluje další z výhod rozvoje lázeňství starosta města Klášterce nad Ohří Štefan Drozd a dodává: „Tím ožije nejenom sektor gastro a u bytování, ale i celkový život v historické části Klášterce nad Ohří.“

  

    

Omezení parkování z důvodu opravy fasády LD Priessnitz

Omezení parkování z důvodu opravy fasády LD Priessnitz

Vážení klienti,

Z důvodu rekonstrukce LD Priessnitz bude pro ubytované, kteří si rezervují parkování u hotelu Priessnitz na parking@priesssnitz.cz zajištěno parkování na parkovišti A za LD Priessnitz. Parkoviště B bude z důvodu rekonstrukce mimo provoz. Ubytovaní u Vily na Kolonádě a návštěvníci WKH mohou parkovat u této vily průjezdem přes parkoviště B. Prosíme veřejnost aby parkovala na parkovišti pod lázněmi u penzionu Grafenberg, které je posledním záchytným parkovištěm pro návštěvníky lázní. Klientům LD Priessnitz, lékařské vily a vily na kolonádě doporučujeme zaparkovat při příjezdu před budovou Priessnitz a po odbavení jim recepce poskytnou informace o dalším postupu. Uzavření platí do června 2022.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

Aktuální informace z našich lázní – Březen

Aktuální informace z našich lázní – Březen

Prohlédněte si nabídku našich pobytů na rok 2022. Garantujeme Vám rezervaci bez rizika s vrácením peněz nebo změnou termínu bez sankcí v případě nepříznivé epidemiologické situace, onemocnění či karantény.

Rezervace a dárkové poukazy na rezervace@priessnitz.cz .

Vážení klienti,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 Vám chceme podat informace o opatřeních,  která v Priessnitzových léčebných lázních a.s. dodržujeme pro zamezení šíření onemocnění a zajištění bezpečí našich klientů.

1. Nastavili jsme optimální hygienická opatření.

2. K nástupu do našich lázní od 1.3.2022 požadujeme od všech klientů podepsat čestné prohlášení, měříme teplotu.

3. Klienti si mohou v rámci pobytu dokoupit na recepcích volně prodejné procedury. 

4. Povinnost nošení respirátorů je nadále vyžadováno ve vnitřních prostorách všech budov a klienti si musí zajistit dostatečnou zásobu respirátorů pro svou vlastní potřebu

5. Výuka dětí na komplexní lázeňské péči pokračuje za zpřísněných hygienických opatření mimo státem stanovené svátky.

Jsme zdravotnické zařízení s proškoleným odborným personálem umístěné v čistém prostředí Jeseníků.

Lázeňské procedury jsou opět dostupné i pro veřejnost a ambulantní pacienty.

Léčba a skladba léčebných procedur je garantovaná lékaři a využívá jedinečné horské klima a pohyb v přírodě. Pobytem u nás můžete posílit své zdraví, zvýšit svou imunitu a načerpat nové fyzické i duševní síly do dalšího období.

I v tomto roce se zaměřujeme na následnou léčebně rehabilitační péči u pacientů, kteří prodělali závažnější plicní onemocnění formou Covid-19 nebo trpí psychickými problémy v souvislosti s životními změnami v době pandemie.

Od 1.3. je také zahájena oprava fasády severní strany LD Priessnitz, všechny jednolůžkové pokoje na Priessnitzi a některé dvoulůžkové jsou mimo provoz. Se stavbou jsou také spojena omezení týkající se parkování pro neubytované, které směřujeme na parkoviště u penzionu Gräfenberg pod lázněmi.  Parkoviště A je vyčleněno pouze pro ubytované.

Aktuální informace naleznete vždy na www.priessnitz.cz

Děkujeme za dodržování daných opatření a vzájemnou ohleduplnost.

Prosíme Vás o vyplnění čestného prohlášení a jeho odevzdání při příjezdu na recepci.                    

Děkujeme,  vedení Priessnitzových léčebných lázní a.s. 

Informace a čestné prohlášení naleznete v příloze ke stažení.

Aktuální informace z našich lázní – Únor

Aktuální informace z našich lázní – Únor

Rádi Vám zarezervujeme pobyt na rok 2022.

Prohlédněte si nabídku našich pobytů na rok 2022. Garantujeme Vám rezervaci bez rizika s vrácením peněz nebo změnou termínu bez sankcí v případě nepříznivé epidemiologické situace, onemocnění či karantény.

Rezervace a dárkové poukazy na rezervace@priessnitz.cz .

Vážení klienti,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 Vám chceme podat informace o opatřeních,  která v Priessnitzových léčebných lázních a.s. dodržujeme pro zamezení šíření onemocnění a zajištění bezpečí našich klientů.

1. Nastavili jsme optimální hygienická opatření.

2. K nástupu do našich lázní požadujeme od všech klientů s výjimkou dětí do  12 let, kteří přijíždí na léčebně rehabilitační pobyty, ať samoplátecké nebo hrazené zdravotní pojišťovnou, doložení platného certifikátu o očkování, nebo potvrzení o prodělané nemoci (ochranná lhůta 180 dní od pozitivního potvrzení PCR testu), nebo negativní PCR test, který nesmí být starší než 72 hodin.

3. Ubytovaní klienti si mohou v rámci pobytu dokoupit na recepcích volně prodejné procedury. Omezujeme skupinové procedury a vstup neubytovaným do budov. Není v provozu bazén a sauna.

4.  Povinnost nošení respirátorů je nadále vyžadováno ve vnitřních prostorách všech lázeňských budov, klienti si musí zajistit dostatečnou zásobu respirátorů pro vlastní potřebu.

5. Výuka dětí na komplexní lázeňské péči pokračuje za zpřísněných hygienických opatření mimo státem stanovené svátky.

Jsme zdravotnické zařízení s proškoleným odborným personálem umístěné  v čistém prostředí Jeseníků.  Léčba a skladba léčebných procedur je garantovaná lékaři a využívá jedinečné horské klima a pohyb v přírodě. Pobytem u nás můžete posílit své zdraví, zvýšit svou imunitu a  načerpat nové fyzické i duševní síly do dalšího období.

I v tomto roce se zaměřujeme na následnou léčebně rehabilitační péči u pacientů, kteří prodělali závažnější plicní onemocnění formou Covid-19   nebo trpí psychickými problémy v souvislosti s životními změnami v době pandemie.

Aktuální informace naleznete vždy na www.priessnitz.cz

Děkujeme za dodržování daných opatření a vzájemnou ohleduplnost.

Prosíme Vás o vyplnění čestného prohlášení a jeho odevzdání při příjezdu na recepci.                    

Děkujeme,  vedení Priessnitzových léčebných lázní a.s. 

Aktuální čestná prohlášení a informace ke stažení níže.