Aktuality

Předchozí | Dalšístrana / 36 0-12 z 432 novinek
Aktuální informace z našich lázní – říjen

Aktuální informace z našich lázní – říjen

Pro letošní rok přijímáme rezervace již pouze na kratší pobyty na 2-3 noci. Pro týdenní pobyty včetně pobytů s vouchery pro zdravotníky již nemáme volné kapacity.

Rádi Vám zarezervujeme pobyt na rok 2022, začínáme již 10.ledna ! Prohlédněte si nabídku našich pobytů na rok 2022.

Tyto informace se týkají všech lázeňských domů.

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a MO MZČR vyžadujeme k nástupu do lázní od 1.11.2021 do odvolání od všech klientů mimo dětí do 12 let předložení jednoho z potvrzení:

 • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě RT-PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin
 • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě POC-antigenního testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 24 hodin, akceptujeme potvrzení od zaměstnavatele nebo ze školy ne starší než 24 hodin
 • oficiální zpráva lékaře nebo hygienické stanice o prodělání infekčního onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu na Covid-19 neuplynulo více než 180 dní
 • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od dokončení druhé vakcinace uplynulo nejméně 14 dnů
 • neakceptujeme výsledky samotestování

Testy musí být v průběhu léčby opakovány s frekvencí minimálně 1x za 7 dní. Cena jednoho testu je 200 Kč a bude natížena do účtu k úhradě klientem. Výjimky mají klienti do 18 let nebo klienti s alespoň zahájeným očkováním proti Covid-19, kterým bude test uhrazen ze zdravotního pojištění.

Není možné akceptovat výsledky samotestování

Před nástupem na pobyt požadujeme podepsat čestné prohlášení, měříme teplotu.

Splnění podmínek musí být písemně doloženo. Potvrzení je povinné a bude založeno spolu s čestným prohlášením do chorobopisu klienta. Ve výjimečných případech může klient před nástupem podstoupit testování antigenním testem přímo v areálu lázní v pracovních dnech od 7 do 13 hodin.

V rámci rozvolnění jsme pro Vás připravili také volnočasový program, kulturu, výlety a akce pro děti. Podrobné informace najdete na nástěnkách lázeňských domů a na našich stránkách v odkaze Volný čas.

Pro ubytované klienty poskytujeme téměř všechny druhy léčebných procedur včetně skupinových. Ubytovaní hosté si mohou v rámci pobytu dokoupit na recepcích volně prodejné procedury. https://www.priessnitz.cz/cz/procedury.

Možnost prodeje komerčních procedur ostatním neubytovaným nebo ambulantní formu procedur aktuálně neumožňujeme. Výjimku tvoří manikúra, pedikúra, kosmetika a Jávské masáže, kde požadujeme doložit potvrzení o testování (PCR max 7 dní, Antigenní 72 hodin), o prodělaném onemocnění Covid-19 (do 180 dní) nebo aplikaci druhé dávky vakcíny proti Covid-19 ne dříve než 14 dní.

Na již zakoupené dárkové poukazy na procedury z roku 2019 – 2021 je již možno čerpat procedury po doložení výše uvedených potvrzení.

Informace o provozu manikúry, pedikúry a kosmetiky naleznete na https://www.priessnitz.cz/cz/aktuality/535-manikura-pedikura-a-kosmetika-info-o-provozu.html

Výuka dětí na komplexní lázeňské péči pokračuje za zpřísněných hygienických opatření mimo státem stanovené svátky.

Nadále platí zákaz vstupu a návštěvy do lázeňských budov neubytovaným.

Klienti si stále musí zajistit dostatečnou zásobu respirátorů pro svou vlastní potřebu pro vnitřní prostory budov. Výjimku pro nenošení respirátorů ve zdravotnických zařízení lze akceptovat v případě, že klient má závažné zdravotní důvody a pokud to prokáže lékařským potvrzením. Ale i v takovém případě musí klient používat jinou ochranu dýchacích cest, pokud v lékařském potvrzení není stanoveno jinak. Priessnitzovy léčebné lázně jako zdravotnické zařízení toto mimořádné opatření včetně stanovené výjimky akceptují, ale vyhrazují si právo na odborné posouzení daného lékařského potvrzení vedoucím lékařem na začátku pobytu.

Pohyblivé přistýlky na pokoje prodáváme pouze ve výjimečných případech na maximálně 4 noci. Ne všechny pokoje jsou dost velké na umístění pohyblivé přistýlky. Pro delší pobyt můžeme zajistit jiné ubytování dle aktuální volné kapacity. Každý z ubytovaných musí mít zakoupeno alespoň jedno jídlo denně.

Jsme zdravotnické zařízení s proškoleným odborným personálem umístěné v čistém prostředí Jeseníků. Léčba a skladba léčebných procedur je garantovaná lékaři a využívá jedinečné horské klima a pohyb v přírodě. Pobytem u nás můžete posílit své zdraví, zvýšit svou imunitu a načerpat nové fyzické i duševní síly do dalšího období.

V tomto roce se zaměřujeme také na následnou léčebně rehabilitační péči u pacientů, kteří prodělali závažnější plicní onemocnění formou Covid-19 nebo trpí psychickými problémy v souvislosti s životními změnami v době pandemie .

Rádi Vám poskytneme bližší informaci na našich recepcích nebo na www.priessnitz.cz

Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

Těšíme se na Vás.

Těšíme se na Vás.

Informace, pokyny a čestné prohlášení naleznete po otevření tohoto příspěvku v příloze ke stažení.

LÁZEŇSKÉ VINOBRANÍ 2021

LÁZEŇSKÉ VINOBRANÍ 2021

V sobotu 25.9.2021 proběhlo v Priessnitzových lázních již tradiční Lázeňské vinobraní. 

              

Vítězství Stezky živé vody v Cenách cestovního ruchu 2021

Vítězství Stezky živé vody v Cenách cestovního ruchu 2021

I v letošním roce obstály naše lázně v Cenách cestovního ruchu Olomouckého kraje.

Tentokrát v kategorii mezi naučnými stezkami, kde se na prvním místě umístila naše krásná 6 kilometrů dlouhá Stezka živé vody. 

Děkujeme všem, kteří jste hlasovali i všem ostatním, kteří si stezku již prošli nebo se na ni chystají smiley

Naučná stezka tvoří okruh kolem Studničního vrchu, navazuje na Stezku V. Priessnitze u rozcestníku Jitřní pramen.

TÝDEN VINCENZE PRIESSNITZE

TÝDEN VINCENZE PRIESSNITZE

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na blížící se akci Týden Vincenze Priessnitze, která se koná 4. 10. až 10. 10. 2020 v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku.

Tentokrát vrámci naši tradiční akce oslavíme také 222 let od narození Vincenze Priessnitze.

Věříme, že si letošní program užijete. Těšíme se na Vás!

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se v České republice uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Rádi bychom umožnili všem klientům v pobytu, se voleb zúčastnit. Je nutné, nejpozději do 6.10.2021 požádat městský (obecní) úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu, který umožňuje volit v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky

Den bezpečnosti - Pomáhejme, když můžeme

Den bezpečnosti - Pomáhejme, když můžeme

Dne 3. 9. 2021 proběhl v areálu policie v Jeseníku Den bezpečnosti, kde se uskutečnilo předání vybrané částky pro sbírku Pomáhejme, když můžeme, kterou každoročně pořádáme společně s Kontem Bariéry a Policí ČR. Do sbírky jsme společně s dalšími dárci přispěli rodině Míši Vlčka, který má již od narození dětskou mozkovou obrnu. Cílem sbírky je získat prostředky potřebné k zakoupení Motomedu, rehabilitačního přístroje na domácí rehabilitaci, také na speciální neurorehabilitační léčebný program v lázních a případně tolik potřebné kompenzační pomůcky pro zlepšení efektu rehabilitace. Za finanční dary do sbírky děkujeme Policistům a občanským zaměstnancům územního odboru Policie ČR Jeseník, Priessnitzovým léčebným lázním a jejich zaměstnanům, obci Česká Ves a jejim zaměstnancům a radním, společnosti UNISTAV spol. s r. o., městu Jeseník, Střední průmyslové škole Jeseník, panu senátorovi Miroslavu Adámkovi, Hasičskému záchrannému sboru – územní odbor Jeseník a zaměstnancům Vojenské lázeňské léčebny Jeseník. 

Do sbírky stále můžete přispět i Vy, zasláním libovolné částky na účet konta bariéry zde, kde se také dozvíte více informací o této sbírce. 

   

Aktuální informace z našich lázní – září

Aktuální informace z našich lázní – září

V současné době máme již obsazeny termíny na týdenní léčebné pobyty včetně pobytů s Vouchery v hlavní sezóně. Dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje pro týdenní pobyty jsou volné od 2.poloviny října.

Krátkodobé hotelové a wellness pobyty na 2 - 3 noci ( bez možnosti využití slevy na Vouchery) Vám můžeme zarezervovat již nyní - doprodej na léto a podzim.

Tyto informace se týkají všech lázeňských domů.

K nástupu do našich lázní požadujeme pro všechny klienty mimo děti do 6 let předložení jednoho z potvrzení:

 • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě RT-PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 7 dní
 • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě POC-antigenního testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin
 • oficiální zpráva lékaře nebo hygienické stanice o prodělání infekčního onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu na Covid-19 neuplynulo více než 180 dní ,
 • od 9.7. certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

Není možné akceptovat výsledky samotestování

Před nástupem na pobyt požadujeme podepsat čestné prohlášení, měříme teplotu.

Splnění podmínek musí být písemně doloženo. Potvrzení je povinné a bude založeno spolu s čestným prohlášením do chorobopisu klienta. Ve výjimečných případech může klient před nástupem podstoupit testování antigenním testem přímo v areálu lázní v pracovních dnech od 7 do 13 hodin. Testy musí být v průběhu léčby opakovány s frekvencí minimálně 1x za 7 dní.

V rámci rozvolnění jsme pro Vás připravili také volnočasový program, kulturu, výlety a akce pro děti. Podrobné informace najdete na nástěnkách lázeňských domů a na našich stránkách v odkaze Volný čas.

V provozu jsou již také restaurace v areálu lázní, srdečně Vás zveme k příjemnému posezení.

Pro ubytované klienty poskytujeme téměř všechny druhy léčebných procedur včetně skupinových. Bazén je již v provozu, sauna ještě není otevřena. Ubytovaní hosté si mohou v rámci pobytu dokoupit na recepcích volně prodejné procedury. https://www.priessnitz.cz/cz/procedury.

Možnost prodeje komerčních procedur neubytovaným nebo ambulantní formu procedur aktuálně neumožňujeme. Výjimku tvoří manikúra, pedikúra, kosmetika a Jávské masáže, kde požadujeme doložit potvrzení o testování (PCR max 7 dní, Antigenní 72 hodin), o prodělaném onemocnění Covid-19 (do 180 dní) nebo aplikaci druhé dávky vakcíny proti Covid-19 ne dříve než 14 dní.

Na již zakoupené dárkové poukazy je již možno čerpat procedury po doložení výše uvedených potvrzení.

Informace o provozu manikúry, pedikúry a kosmetiky naleznete na https://www.priessnitz.cz/cz/aktuality/535-manikura-pedikura-a-kosmetika-info-o-provozu.html

Výuka dětí na komplexní lázeňské péči pokračuje za zpřísněných hygienických opatření mimo státem stanovené svátky.

Nadále platí zákaz vstupu a návštěvy do lázeňských budov neubytovaným.

Klienti si stále musí zajistit dostatečnou zásobu respirátorů pro svou vlastní potřebu pro vnitřní prostory budov. Výjimku pro nenošení respirátorů ve zdravotnických zařízení lze akceptovat v případě, že klient má závažné zdravotní důvody a pokud to prokáže lékařským potvrzením. Ale i v takovém případě musí klient používat jinou ochranu dýchacích cest, pokud v lékařském potvrzení není stanoveno jinak. Priessnitzovy léčebné lázně jako zdravotnické zařízení toto mimořádné opatření včetně stanovené výjimky akceptují, ale vyhrazují si právo na odborné posouzení daného lékařského potvrzení vedoucím lékařem na začátku pobytu.

Pohyblivé přistýlky na pokoje prodáváme pouze ve výjimečných případech na maximálně 4 noci. Ne všechny pokoje jsou dost velké na umístění pohyblivé přistýlky. Pro delší pobyt můžeme zajistit jiné ubytování dle aktuální volné kapacity. Každý z ubytovaných musí mít zakoupeno alespoň jedno jídlo denně.

Jsme zdravotnické zařízení s proškoleným odborným personálem umístěné v čistém prostředí Jeseníků. Léčba a skladba léčebných procedur je garantovaná lékaři a využívá jedinečné horské klima a pohyb v přírodě. Pobytem u nás můžete posílit své zdraví, zvýšit svou imunitu a načerpat nové fyzické i duševní síly do dalšího období.

V tomto roce se zaměřujeme také na následnou léčebně rehabilitační péči u pacientů, kteří prodělali závažnější plicní onemocnění formou Covid-19 nebo trpí psychickými problémy v souvislosti s životními změnami v době pandemie .

Rádi Vám poskytneme bližší informaci na našich recepcích nebo na www.priessnitz.cz

Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

Těšíme se na Vás.

Informace, pokyny a čestné prohlášení naleznete po otevření tohoto příspěvku v příloze ke stažení.

Pomáhejme, když můžeme - sbírka pro Míšu Vlčka

Pomáhejme, když můžeme - sbírka pro Míšu Vlčka

Vážení přátelé,

obracím se na Vás opět s prosbou o pomoc ve sbírce Pomáhejme, když můžeme.

V letošním roce bychom rádi pomohli tříletému Míšovi Vlčkovi z České Vsi, který má již od narození dětskou mozkovou obrnu a můžeme jemu i jeho rodině pomoci finanční sbírkou pro zakoupení Motomedu, rehabilitačního přístroje na domácí rehabilitaci , také na speciální neurorehabilitační léčebný program v lázních a případně tolik potřebné kompenzační pomůcky pro zlepšení efektu rehabilitace.

Rodiče s Míšou denně cvičí Vojtovou metodou, jak nám řekla maminka Míši paní Vlčková: „ Loni v říjnu jsem poprvé absolvovali 4 týdenní neurorahabilitační program v Klimkovicích. Už po pár dnech v Lázních byly vidět pokroky. I proto dostal na konci pobytu doporučení od všech fyzioterapeutů, aby tento pobyt opět zopakoval za půl roku. A tak jsme letos v březnu odjeli na náš druhý neurorahabilitační program. I tady přišly velké pokroky. Ten největší byl, když Míša ušel pár krůčku s oporou i bez ní. Aby jednou chodil úplně sám vede ještě dlouhá cesta a hodně dřiny. A i když nikdy nebude chodit jako jeho vrstevníci, nevzdáváme se! Doma pravidelně protahujeme, trénujeme jemnou motoriku levé ruky (tu používá spíše jen jako opornou), dále trénujeme chůzi, na balanční podložce trénujeme stabilitu.. Další pobyt nás čeká letos v září Míša se tam moc těší. Vám všem, kteří jste se rozhodli jakkoliv pomocí moc děkujeme. Vybraná částka bude použita na další neurorahabilitační program, na koupi kompenzačních pomůcek, motomed a speciální obuv.“

Sbírku opět pořádáme společně s Kontem Bariéry, nadace Charty 77 a Policií ČR .

číslo účtu pro Míšu Vlčka je:

777777222/0800 variabilní symbol 210596.

K symbolickému předání vybrané částky by mělo dojít na akci záchranných složek 3.září 2021 v Jeseníku, kde také bude pomáhat se sbírkou maskot lázní kapka Sofinka. I vy můžete přispět, věříme, že Vás příběh Míši oslovil a podaří se nám společně vybrat cílovou částku.

Ing. Kateřina Tomášková
obchodní ředitelka

Polévkový obědový bufet

Polévkový obědový bufet

Kromě klasické polopenze formou rautů nabízíme Polévkový obědový bufet. V době obědů nabízíme ubytovaným klientům za cenu 85 Kč bufet s 2 druhy polévek, pečivem , zeleninovým bufetem a saláty. Jedná se o takovou lehkou verzi oběda bez hlavního menu. Polévkový bufet je možné využít kdykoliv době oběda na restauraci 1837 a zaplatit přímo obsluze hotově, kartou nebo natížením na hotelový účet.

Aktuální informace z našich lázní – srpen

Aktuální informace z našich lázní – srpen

V současné době máme již obsazeny termíny na týdenní léčebné pobyty včetně pobytů s Vouchery v hlavní sezóně. Dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje pro týdenní pobyty jsou volné od 2.poloviny října.

Krátkodobé hotelové a wellness pobyty na 2 - 3 noci ( bez možnosti využití slevy na Vouchery) Vám můžeme zarezervovat již nyní - doprodej na léto a podzim.

Tyto informace se týkají všech lázeňských domů.

K nástupu do našich lázní požadujeme pro všechny klienty mimo děti do 6 let předložení jednoho z potvrzení:

 • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě RT-PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 7 dní
 • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě POC-antigenního testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin
 • oficiální zpráva lékaře nebo hygienické stanice o prodělání infekčního onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu na Covid-19 neuplynulo více než 180 dní ,
 • od 9.7. certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

Není možné akceptovat výsledky samotestování

Před nástupem na pobyt požadujeme podepsat čestné prohlášení, měříme teplotu.

Splnění podmínek musí být písemně doloženo. Potvrzení je povinné a bude založeno spolu s čestným prohlášením do chorobopisu klienta. Ve výjimečných případech může klient před nástupem podstoupit testování antigenním testem přímo v areálu lázní v pracovních dnech od 7 do 13 hodin. Testy musí být v průběhu léčby opakovány s frekvencí minimálně 1x za 7 dní.

V rámci rozvolnění jsme pro Vás připravili také volnočasový program, kulturu, výlety a akce pro děti. Podrobné informace najdete na nástěnkách lázeňských domů a na našich stránkách v odkaze Volný čas.

V provozu jsou již také restaurace v areálu lázní, srdečně Vás zveme k příjemnému posezení.

Pro ubytované klienty poskytujeme téměř všechny druhy léčebných procedur včetně skupinových. Bazén je již v provozu, sauna ještě není otevřena. Ubytovaní hosté si mohou v rámci pobytu dokoupit na recepcích volně prodejné procedury. https://www.priessnitz.cz/cz/procedury.

Možnost prodeje komerčních procedur neubytovaným nebo ambulantní formu procedur aktuálně neumožňujeme. Výjimku tvoří manikúra, pedikúra, kosmetika a Jávské masáže, kde požadujeme doložit potvrzení o testování (PCR max 7 dní, Antigenní 72 hodin), o prodělaném onemocnění Covid-19 (do 180 dní) nebo aplikaci druhé dávky vakcíny proti Covid-19 ne dříve než 14 dní.

Na již zakoupené dárkové poukazy je již možno čerpat procedury po doložení výše uvedených potvrzení.

Informace o provozu manikúry, pedikúry a kosmetiky naleznete na https://www.priessnitz.cz/cz/aktuality/535-manikura-pedikura-a-kosmetika-info-o-provozu.html

Nadále platí zákaz vstupu a návštěvy do lázeňských budov neubytovaným.

Klienti si stále musí zajistit dostatečnou zásobu respirátorů pro svou vlastní potřebu pro vnitřní prostory budov. Výjimku pro nenošení respirátorů ve zdravotnických zařízení lze akceptovat v případě, že klient má závažné zdravotní důvody a pokud to prokáže lékařským potvrzením. Ale i v takovém případě musí klient používat jinou ochranu dýchacích cest, pokud v lékařském potvrzení není stanoveno jinak. Priessnitzovy léčebné lázně jako zdravotnické zařízení toto mimořádné opatření včetně stanovené výjimky akceptují, ale vyhrazují si právo na odborné posouzení daného lékařského potvrzení vedoucím lékařem na začátku pobytu.

Pohyblivé přistýlky na pokoje prodáváme pouze ve výjimečných případech na maximálně 4 noci. Ne všechny pokoje jsou dost velké na umístění pohyblivé přistýlky. Pro delší pobyt můžeme zajistit jiné ubytování dle aktuální volné kapacity. Každý z ubytovaných musí mít zakoupeno alespoň jedno jídlo denně.

Jsme zdravotnické zařízení s proškoleným odborným personálem umístěné v čistém prostředí Jeseníků. Léčba a skladba léčebných procedur je garantovaná lékaři a využívá jedinečné horské klima a pohyb v přírodě. Pobytem u nás můžete posílit své zdraví, zvýšit svou imunitu a načerpat nové fyzické i duševní síly do dalšího období.

V tomto roce se zaměřujeme také na následnou léčebně rehabilitační péči u pacientů, kteří prodělali závažnější plicní onemocnění formou Covid-19 nebo trpí psychickými problémy v souvislosti s životními změnami v době pandemie .

Rádi Vám poskytneme bližší informaci na našich recepcích nebo na www.priessnitz.cz

Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

Těšíme se na Vás.

Informace, pokyny a čestné prohlášení naleznete po otevření tohoto příspěvku v příloze ke stažení.