PF 2020

PF 2020

Procházíte-li jinými krajinami,
pak se můžete třeba po řadu hodin namáhat,
než se vám podaří spatřit osvěžující vodu. Jinak je tomu na Gräfenberku.
Tam pokaždé, když ujdete pár stovek kroků, otevře se klín mateřské země a poskytne
vám v bohatém množství vzácnou vodu k osvěžení.
Kdo chce obohatit své nitro o oživující vzpomínky, kdo chce zakusit,
jak tím prapůvodním způsobem působí ten bezprostřední dotyk Boží přírody na lidský organizmus,
nechť jednoho jarního nebo podzimního dne navštíví časně zrána gräfenberské lesy a gräfenberské prameny.
/Engelbert Maximilian Selinger/

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce.

Do nového roku 2020 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Vaše PLL.