Priessnitzovy lázně Jeseník a.s. a jejich přínos pro Jesenicko

Priessnitzovy lázně Jeseník a.s. a jejich přínos pro Jesenicko

Věřím, že je existence Priessnitzových léčebných lázní v regionu přirozená, jejich přínos je pozitivní a téměř samozřejmý pro mnoho z nás. Každý se věnujeme své oblasti a ne vždy dokážeme ocenit přínosy vzájemné spolupráce, přínosy z činnosti toho druhého. Ráda bych Vám alespoň ve stručnosti představila náš pohled na přínos Priessnitzových léčebných lázní pro Jesenicko.  

Co přináší provozování lázní ve městě Jeseník ?

 • prestiž horského lázeňského města, výhodu v oblasti cestovního ruchu, širší nabídku
 • ekonomický dopad útraty klientů  mimo areál lázní na ostatní poskytovatele služeb v regionu - v restauracích, kavárnách, obchodech, prodejnách suvenýrů a regionálních produktů,  turistických cílech, muzeích, kulturních akcích, lyžařských areálech, v dopravě, ve službách
 • díky lázním a jejich činnosti jsou využívány desítky penzionů a hotelů hosty (což přináší tržby místním obyvatelům), kteří přijeli, aby do lázní docházeli za léčbou či na relaxaci
 • do lázní dodávají své zboží, služby a výrobky převážně místní dodavatelé, kterým lázně zajišťují odbyt a upřednostňují je před konkurencí z jiných regionů. Například potraviny je nutné zajistit pro cca 750 klientů denně. Opravy a investice provádějí téměř výhradně místní stavební firmy .
 • výběr a odvod lázeňských poplatků/poplatků z pobytu od lázeňských hostů do rozpočtu Města Jeseník dle platné legislativy. Jen od roku 2006 Priessnitzovy lázně odvedly na ubytovacích lázeňských poplatcích Městu Jeseník více než 26 milionů Kč.
 • zaměstnání pro více než 300 zaměstnanců z regionu v sedmdesáti profesích poskytujících profesionální služby v oboru zdravotnictví, gastronomie, cestovního ruchu a mnoha dalších doplňkových služeb, zajištění ubytování pro zaměstnance a jejich rodiny včetně seniorů, kteří v lázních dříve pracovali
 • praktická výuka učňů a studentů z Jeseníku
 • dobrá pověst Jeseníku v oblasti zdraví, kladná reference a věhlas pozitivních dopadů léčení  a klimatu v Jeseníku na zdraví pacientů z celého světa, potvrzenou výzkumy, odbornými institucemi i samotnými pacienty a jejich rodinami.
 • poskytování odborné léčebné, ambulantní a praktické péče  včetně lázeňských procedur pro občany Jesenicka v areálu lázní a na poliklinice v Jeseníku
 • tisíce návštěvníků včetně obyvatel regionu proudících na kopec Gräfenberg, Studniční vrch, do Balneoparku, na lázeňské stezky, do Háje víly Ozdravy,  na kolonádu, na dětské hřiště, na krásné vyhlídky navštěvujících také další turistické, kulturní a jiné cíle v regionu a jejich opakované návštěvy
 • budovy nezejí prázdnotou, areál lázní není oplocen, není opuštěn a zdevastován
 • trvalá údržba a zvelebování budov, areálu, zeleně a ostatních míst, která mohou volně využívat také občané Jeseníku je patrná
 • provozování jediné chlazené ledové plochy pro bruslení veřejnosti, škol a klubů v Jeseníku a to i přes každoroční finanční ztrátu ve stovkách tisíc Kč, aktuálně za rok 2019 celkem -395 tis. Kč. Město Jeseník přispívá na provoz kluziště částkou 130 tisíc Kč/rok (do roku 2009 to bylo 250 tis. Kč/rok)
 • provozování a údržba sportovišť, dětských hřišť, minigolfu, disc golfu a dalších
 • informovanost o aktivitách v lázních a  udržování informačních systémů včetně poskytování služeb lázeňského informačního centra
 • stovky kulturních akcí pro klienty i širokou veřejnost po celý rok, spolupráce s MKZ, městem Jeseník, IC Jeseník, ZUŠ  a využívání místních spolků, kapel, tanečních skupin a interpretů z regionu
 • propagace Jeseníku jako lázeňského města uprostřed přírody
 • spolupráce a podpora místních spolků, klubů, neziskových organizací a mládeže.
 • budování odkazu Vincenze Priessnitze, významné osobnosti Jesenicka a jeho zachování pro budoucí generace.

Děkujeme všem, kteří se podílejí na rozvoji lázní, Jesenicka a vzájemné spolupráci.

 Ing. Kateřina Tomášková, obchodní ředitelka Priessnitzových léčebných lázní a.s., 2/2020