Preventivní opatření proti šíření onemocnění COVID-19

Preventivní opatření proti šíření onemocnění COVID-19

Vážení klienti,

v souladu s aktuálními nařízeními vlády v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 poskytují Priessnitzovy léčebné lázně a.s. pouze komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou.

Od 17. 3. do 19. 4. nepřijímáme žádné klienty na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči, pobyty samoplátců, firemní rekondiční pobyty, hotelové i wellness pobyty včetně pobytu přes cestovní kanceláře. O obnovení nástupů Vás budeme aktuálně informovat na www.priessnitz.cz .

Klienti, kteří jsou zde již ubytování na výše uvedený typ pobytu mohou svůj pobyt dokončit.

Výše uvedené skutečnosti se mohou z rozhodnutí vlády ČR kdykoliv změnit, proto prosíme, sledujte náš web, kde situaci budeme aktualizovat a nadále Vás budeme informovat. Chceme Vám podat základní informace o opatřeních, která jsme v Priessnitzových léčebných lázních přijali pro zamezení šíření onemocnění a zajištění bezpečí našich klientů.

1. V našich lázních se ke dnešnímu dni onemocnění nevyskytlo

2. Respektujeme a dodržujeme všechna hygienická, organizační či restriktivní opatření vlády

3. Zvýšili jsme dávky vitamínů ve stravě

4. V souladu s nařízením vlády jsme

  • zakázali návštěvy pacientů/klientů a vstup neubytovaným osobám do lázeňských budov
  • zakázali nástupy nových klientů
  • uzavřeli jsme restaurace mimo stravování našich klientů
  • zrušili  kulturní, sportovní a jiné  akce
  • zrušili jsme školní docházku pro děti na Komplexní lázeňské péči

Vedení Priessnitzových léčebných lázní a.s

Fotografie
Informace a čestné prohlášení Priessnitzovy léčebné lázně 12_3.docx