Informace a čestné prohlášení

Informace a čestné prohlášení

Vážení klienti,

řídíme se nařízením Ministerstva zdravotnictví a v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 Vám chceme podat základní informace o opatřeních,  která jsme přijali s obnovením provozu lázní od 4. 5. 2020 v Priessnitzových léčebných lázních pro zamezení šíření onemocnění a zajištění bezpečí našich klientů.

1. V našich lázních se ke dnešnímu dni onemocnění nevyskytlo

2. Nastavili jsme optimální hygienická opatření

3. Řídíme se nařízením vlády a omezeními, která jsou s obnovením provozu lázní stanovena:

  •         Zákaz návštěv pacientů/klientů a vstup neubytovaným osobám do lázeňských budov
  •         Ubytování pouze samostatně na jednolůžkových pokojích s výjimkou rodinných příslušníků
  •         Dodržování rozestupů na jídelnách
  •         Dodržování maximálního stanoveného počtu pacientů na léčebných procedurách
  •         Omezení hromadných sportovních a kulturních akcí a aktivit

4. Ověřujeme rizika a požadujeme čestné prohlášení před nástupem na pobyt

5. Klienti si musí zajistit dostatečnou zásobu roušek pro svou vlastní potřebu na celý pobyt

Jsme zdravotnické zařízení zaměřené na českou klientelu s proškoleným odborným personálem umístěné v čistém prostředí Jeseníků. Léčba využívá jedinečné horské klima a pohyb v přírodě. Pobytem u nás můžete posílit svou imunitu a předejít riziku. Prosíme Vás o vyplnění čestného prohlášení, které je aktuálně podmínkou Vašeho pobytu u nás, a jeho odevzdání při příjezdu na recepci.                                                                                          

Děkujeme, vedení Priessnitzových léčebných lázní a.s.

Níže naleznete formulář ke stažení.

Fotografie
Informace a čestné prohlášení Priessnitzovy léčebné lázně