Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku přijímají na následnou léčebně rehabilitační péči pacienty po prodělaném onemocnění Covid-19

Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku přijímají na následnou léčebně rehabilitační péči pacienty po prodělaném onemocnění Covid-19

Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku přijímají na následnou léčebně rehabilitační péči pacienty, kteří prodělali závažnější plicní onemocnění formu Covid-19 a byli v souvislosti s touto nemocí hospitalizováni. U těchto pacientů je velmi vhodně využita možnost následné léčby v prostředí klimatických lázní spojených s dechovou rehabilitací a další podpůrnou léčbou.

Jedná se o komplexní lázeňskou léčbu nemocí dýchacího ústrojí , indikační skupiny V/3 - stavy po komplikovaném zánětu plic hrazenou zdravotními pojišťovnami . Délka léčebné rehabilitace je 21 dnů a musí být zahájena do 4 měsíců po ukončení hospitalizace. Tato forma doléčení může být uvedena v doporučení uvedeném v propouštěcí zprávě z hospitalizace nebo může toto doporučení navrhovat lékař odborností interní lékařství, pneumologie a RFM.

Na základě takového doporučení praktický lékař vystavuje návrh na komplexní lázeňskou léčbu a tento návrh odesílá do spádové zdravotní pojišťovny pacienta ke schválení revizním lékařem. Další možností je vystavení návrhu na lázeňskou léčbu přímo při ukončení hospitalizace a odeslání do zdravotní pojišťovny přímo z nemocnice.

Využití lázeňské léčebné rehabilitace urychlí rekonvalescenci pacientů a zlepší kvalitu jejich života, a to jak v oblasti plicní rehabilitace, zlepšení dýchacích obtíží a posílení fyzické kondice, tak v oblasti léčby psychických potíží, stresu, depresí a jiných projevů duševních poruch v případě komplexní lázeňské léčby duševních poruch indikační skupiny IX.

Další možností léčby související s pandemií Covid-19 a jejími dopady jsou kratší týdenní pobyty určené pro samoplátce, na které mohou klienti využít státem dotované slevové Vouchery ve výši 4 000 Kč s programu MMR Covid-lázně II .

Výběr našich pobytů naleznete zde