Aktuální informace z našich lázní – listopad

Aktuální informace z našich lázní – listopad

Pro letošní rok přijímáme rezervace již pouze na kratší pobyty na 2-3 noci. Pro týdenní pobyty včetně pobytů s vouchery pro zdravotníky již nemáme volné kapacity.

Rádi Vám zarezervujeme pobyt na rok 2022, začínáme již 10.ledna ! Prohlédněte si nabídku našich pobytů na rok 2022.

Tyto informace se týkají všech lázeňských domů.

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a MO MZČR momentálně vyžadujeme k nástupu do lázní od všech klientů mimo dětí do 12 let předložení jednoho z potvrzení:

  • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě RT-PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin, od 22.11.2021 pouze u léčebných pobytů (nelze uplatnit u hotelových a wellness pobytů)
  • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě POC-antigenního testu - pouze do 21.11.2021 včetně, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 24 hodin.
  • oficiální zpráva lékaře nebo hygienické stanice o prodělání infekčního onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu na Covid-19 neuplynulo více než 180 dní
  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od dokončení druhé vakcinace uplynulo nejméně 14 dnů
  • neakceptujeme výsledky samotestování a od 22.11.2021 neakceptujeme antigenní testy.

Testy musí být v průběhu léčby opakovány s frekvencí minimálně 1x za 7 dní. Není možné akceptovat výsledky samotestování

Před nástupem na pobyt požadujeme podepsat čestné prohlášení, měříme teplotu.

Splnění podmínek musí být písemně doloženo. Potvrzení je povinné a bude založeno spolu s čestným prohlášením do chorobopisu klienta.

V našem zařízení nemáme možnost otestovat klienty PCR testem při nástupu.

V rámci rozvolnění jsme pro Vás připravili také volnočasový program, kulturu, výlety a akce pro děti. Podrobné informace najdete na nástěnkách lázeňských domů a na našich stránkách v odkaze Volný čas.

Pro ubytované klienty poskytujeme téměř všechny druhy léčebných procedu. Od 8. 11. z důvodu zhoršené epidemiologické situace uknočujeme provoz bazénu, sauny, posilovny a skupinového cvičení v tělocvičnách. Ubytovaní hosté si mohou v rámci pobytu dokoupit na recepcích volně prodejné procedury. https://www.priessnitz.cz/cz/procedury.

Možnost prodeje komerčních procedur ostatním neubytovaným nebo ambulantní formu procedur aktuálně neumožňujeme.

Na již zakoupené dárkové poukazy na procedury z roku 2019 – 2021 je již možno čerpat procedury po doložení výše uvedených potvrzení.

Informace o provozu manikúry, pedikúry a kosmetiky naleznete na https://www.priessnitz.cz/cz/aktuality/535-manikura-pedikura-a-kosmetika-info-o-provozu.html

Výuka dětí na komplexní lázeňské péči pokračuje za zpřísněných hygienických opatření mimo státem stanovené svátky.

Nadále platí zákaz vstupu a návštěvy do lázeňských budov neubytovaným.

Klienti si stále musí zajistit dostatečnou zásobu respirátorů pro svou vlastní potřebu pro vnitřní prostory budov. Výjimku pro nenošení respirátorů ve zdravotnických zařízení lze akceptovat v případě, že klient má závažné zdravotní důvody a pokud to prokáže lékařským potvrzením. Ale i v takovém případě musí klient používat jinou ochranu dýchacích cest, pokud v lékařském potvrzení není stanoveno jinak. Priessnitzovy léčebné lázně jako zdravotnické zařízení toto mimořádné opatření včetně stanovené výjimky akceptují, ale vyhrazují si právo na odborné posouzení daného lékařského potvrzení vedoucím lékařem na začátku pobytu.

Pohyblivé přistýlky na pokoje prodáváme pouze ve výjimečných případech na maximálně 4 noci. Ne všechny pokoje jsou dost velké na umístění pohyblivé přistýlky. Pro delší pobyt můžeme zajistit jiné ubytování dle aktuální volné kapacity. Každý z ubytovaných musí mít zakoupeno alespoň jedno jídlo denně.

Jsme zdravotnické zařízení s proškoleným odborným personálem umístěné v čistém prostředí Jeseníků. Léčba a skladba léčebných procedur je garantovaná lékaři a využívá jedinečné horské klima a pohyb v přírodě. Pobytem u nás můžete posílit své zdraví, zvýšit svou imunitu a načerpat nové fyzické i duševní síly do dalšího období.

V tomto roce se zaměřujeme také na následnou léčebně rehabilitační péči u pacientů, kteří prodělali závažnější plicní onemocnění formou Covid-19 nebo trpí psychickými problémy v souvislosti s životními změnami v době pandemie .

Rádi Vám poskytneme bližší informaci na našich recepcích nebo na www.priessnitz.cz

Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

Těšíme se na Vás.

Těšíme se na Vás.

Informace, pokyny a čestné prohlášení naleznete po otevření tohoto příspěvku v příloze ke stažení.

Fotografie
Aktuální informace z našich lázní – listopad