Volby 2022

Volby 2022

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se v České republice uskuteční volby do zastupitelstev obcí a jedné třetiny Senátu ČR. Rádi bychom umožnili všem klientům v pobytu, se voleb zúčastnit. Je nutné, nejpozději do 16.9.2022 požádat městský (obecní) úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu, který umožňuje volit v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Pro účely voleb do Senátu lze hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je zároveň volič přihlášen k trvalému pobytu. Volby do Senátu pro volební obvod Jeseník nejsou vyhlášeny.