Pomáhejme když můžeme - sbírka pro Markétku

Pomáhejme když můžeme - sbírka pro Markétku

Vážení přátelé,

také v letošním roce bychom rádi spolu s Vámi vybrali prostředky pro jedno dítě  z našeho regionu Markétku Hrabalíkovou.

Markétka  má 9 let  a trpí juvenilní idiopatickou artritidou, chronickým onemocněním s přetrvávajícím zánětem kloubů. Typickými známkami zánětu kloubu je jeho bolest, otok a omezená funkce. Markétka se léčí již od dětství, střídají se období remise a onemocnění. Nyní je zařazena do biologické léčby ve Fakultní nemocnici v Olomouci.

Markétce byla doporučena odborná lázeňská rehabilitační péče, ale je již ve věku, kdy u lázeňské péče pojišťovna nehradí pobyt rodičům jako doprovodu, a sama by ji nyní  nezvládla.  

Peníze ze sbírky by využila na úhradu nákladů na léčebnou rehabilitační lázeňskou péči pro doprovod již letos na podzim   a náklady spojené s léčbou, léčebnými pomůckami  a cestovními výlohami do Olomouce, Šumperku na další vyšetření a léčbu. Nemoc v současné době nelze zcela vyléčit, ale  je možné ji dostat do remise a ulevit Markétce od dlouhodobých bolestí a pohybových omezení.

Pokud chcete pomoci Markétce a její rodině, je možné poslat jakoukoli částku na
sbírkový účet číslo: 777777222/0800 , variabilní symbol 220699  zřízený u Konta Bariéry Nadace Charty 77,
pod jejíž záštitou sbírka probíhá, případně přispět v hotovosti.