Lázeňské jídelny
Restaurace 1837 v sanatoriu Priessnitz
Restaurace 1837 v sanatoriu Priessnitz
Restaurace 1837 v sanatoriu Priessnitz

Lázeňské jídelny

Stravování dospělých klientů v rámci komplexní lázeňské nebo příspěvkové péče je zajišťováno na lázeňských jídelnách v budově sanatoria Priessnitz, Bezruč a Jan Ripper. Pro dětské klienty a jejich doprovody máme vyhrazeny dětské jídelny na budově Wolker a Jubilejní vila.

Racionální nebo výběrové stravování?

Racionální strava

Racionální strava představuje standardní formu stravování klientů na komplexním nebo příspěvkovém pobytu a poskytujeme ji na všech lázeňskýh jídelnách. Její název vychází z  latinského slova racio, což v překladu znamená rozum. Taková strava je pestrá, co do množství střídmá, svým obsahem vyvážená a složením zdravá. Je podáváná třikrát denně a zahrnuje i pitný režim. V případě dětských klientů jsou navíc podávány i dopolední a odpolední svačinky.

Výběrová strava

Další možností stravování je výběrová strava, kterou podáváme na Restauraci 1837 v sanatoriu Priessnitz. Jedná se o doplatkovou variantu nad rámec standardní racionální stravy, která je podávána bohatou rautovou formou.

Samoplátci v rámci lázeňských balíčků nebo hoteloví hosté (mimo doprovod na dětských léčebnách) mají vždy výběrovou stravu.

Hlášení požadavků na dientí stravování

V případě požadavku na zajištění dietního stravování žádáme klienty, aby s dostatečným předstihem kontaktovali nutriční terapeutku (dietni.sestry@priessnitz.cz / +420 584 491 147) a domluvili se s ní na zajištění stravy bez konkrétních alergenů.

Výběr lázeňské jídelny

Jídelna je klientovi přidělena při příjezdu na recepci s ohledem na místo jeho pobytu a formu stravování (racionální nebo výběrová strava). Pokud je klient ubytován v lázeňském domě s vlastní jídelnou, je zde i zpravidla stravován. Klientům ostatních lázeňských domů je jídelna přidělena s ohledem na nejlepší dostupnost a aktuální volnou kapacitu.

Změnu jídelny na žádost klienta provádíme za předpokladu, že to provozní kapacity umožní. O změnu jídelny si klient může zažádat na recepci nebo u dietních sester.