Stravování dospělých

Stravování dospělých klientů v rámci komplexní lázeňské nebo příspěvkové péče je poskytováno na lázeňských jídelnách v budově sanatoria Priessnitz, Bezruč a Jan Ripper.

Výběr lázeňské jídelny

Jídelna je klientovi přidělena při příjezdu na recepci s ohledem na místo jeho pobytu. Pokud je klient ubytován v lázeňském domě s vlastní jídelnou (Priessnitz, Bezruč nebo Jan Ripper), je zde i zpravidla stravován. Klientům ostatních lázeňských domů je jídelna přidělena s ohledem na nejlepší dostupnost a aktuální volnou kapacitu.

Změnu jídelny na žádost klienta provádíme za předpokladu, že to provozní kapacity umožní. O změnu jídelny si klient může zažádat na recepci nebo u dietních sester.


Rozdělení na směny

Z důvodů omezené kapacity jídelen podáváme stravu ve dvou oddělených směnách. Každému klientovi je při příjezdu  společně s jídelnou přidělena i směna, ve které se během svého pobytu stravuje. Směny jsou přidělovány podle aktuální volné kapacity. Žádame klienty, aby dodržovali přesné časy vyhrazené pro stravování jejich směny. Opakované nedodržení času může být považováno za porušení léčebného řádu, může vést k neposkytnutí stravy a v krajním případě i ke zrušení pobytu.

Podávání stravy 1 směna 2 směna
Snídaně 07:30 - 08:00 08:45 - 09:15
Oběd 11:30 - 12:15 13:00 - 13:45
Večeře 17:00 - 17:30 18:00 - 18:30

Změnu směnu na žádost klienta provádíme za předpokladu, že to kapacitní a provozní kapacity umožní. O změnu jídelny si klient může zažádat na recepci nebo u obsluhy jídelny.


Objednávání stravy

Systém objednávek

Stravu si klient objednává elektronicky prostřednictvím počítačové stanice umístěné na každé jídelně. K tomuto účelu využije číselného nebo čásového kódu na své pobytové kartičce, kterou obdrží při příjezdu na recepci. Výběr je možné provést na celý týden dopředu. Uzavírka objednávek na daný den probíhá vždy 2 dny předem. Z tohoto důvodu má klient na první 2 dny svého pobytu automaticky zvolené nájezdové jídlo bez možnosti výběru.

Výběr stravy a dietní systém

Standardně klientům nabízíme výběr z 5ti variant servírovaných snídaní, obědů a večeří. První tři výběry jsou běžné pokrmy bez zvláštních dietních vlastností. Čtvrtý výběr je tvz. redukční dieta, tedy pokrm s nízkou energetickou hodnotou, určený především na redukci váhy klientů. Poslední pátý výběr nazýváme eliminační dieta. Jedná se o pokrm s minimálním obsahem alergenů, určený pro klienty s dietním omezením. Individuálně tedy klientům pokrmy s ohledem na jejich dietní omezení neupravujeme a zajišťujeme jim stravu prostřednictvím této eliminační diety.

Veškeré nabízené pokrmy jsou však uvedeny včetně obsažených alergenů, každý klient si proto může vybrat pokrm nejen podle chuti, ale i podle svých dietních potřeb, pokud si alergeny hlídá sám. V případě dotazů se můžete obracet přímo na naše dietní sestry prostřednictvím emailu dietni.sestry@priessnitz.cz nebo telefonicky na +420 584 491 147.


Pravidla lázeňských jídelen

Formální oblečení

Dovolujeme si požádat naše klienty, aby do lázeňské jídelny chodili pouze ve společensky vhodném oblečení (páni: dlouhé kalhoty, uzavřená obuv, dámy: šaty nebo dlouhé kalhoty, společenská obuv). Pokud bude klient nevhodně oblečen, může být obsluhou z jídelny vykázán.

Ceník nádobí

Vynášení nádobí a pokrmů z jídelny není z hygienických důvodů dovoleno. Nádobí vynesené z jídelny Vám bude automaticky dáno k úhradě na hotelový účet jako drobný prodej.

Talíř (různé druhy)
Miska
Příbor (lžíce, nůž nebo vidlička)
Dezertní nebo kávová lžička
Šálek
Konvička na kávu
Sklenička
50 Kč / ks
50 Kč / ks
35 Kč / ks
25 Kč / ks
45 Kč / ks
95 Kč / ks
40 Kč / ks