Masáže

Na základě dochovaných archivních materiálů jsou do současné doby používány některé původní metody Vincenze Priessnitze, jejichž účinek je historicky ověřen.