přírodní léčby v Eroregionu Praděd, Prudniku a Jeseníku

přírodní léčby v Eroregionu Praděd, Prudniku a Jeseníku

Tradiční léčebné metody v Euroregionu Praděd

Partneři projetu:       Konwent OO. Bonifratrów, Společnost Vincenze Priessnitze z.s.

Jeseník a Prudnik jsou regiony, jejichž tradice je spojena s odkazem V. Priessnitze (tradice vodní léčby) a řádu Milosrdných bratří (tradice bylinkářství). Projekt počítá se zpřístupněním a zvýšením využití kulturního dědictví – tradičních léčebných metod na pohraničí, a to díky: zpřístupnění objektu pro turistické potřeby - restaurátorské práce na objektu v areálu kláštera konventu Milosrdných bratří v Prudniku, vytvoření dílny bylinkáře, zpřístupnění bylinkářských tradic s možností uspořádání bylinkářských dílen a dále propagací, která umožní poznat tradiční léčebné metody vodou a bylinkami v jesenicko - prudnickém regionu.

Projekt "Tradiční léčebné metody v Euroregionu Praděd" je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu PR.  Překračujeme hranice

Česko-polská iniciativa, financována v rámci programu příhraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika-Polsko, předpokládala zpřístupnění a zvýšenou možnost využívání kulturního dědictví vodoléčby a léčby pomocí bylinek a propagování tradičních metod léčby využívajících přírodních zdrojů – vody a bylinek v jesenicko-prudníckém regionu.

Polsko-czeska inicjatywa, dofinansowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska zakładała udostępnienie i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego ziołolecznictwa i wodolecznictwa oraz propagowanie tradycyjnych metod leczenia wykorzystujących źródła naturalne – wodę i zioła w regionie jesenicko-prudnickim.

Videoreportáž na téma Bylinkářství v Priessnitzových lázních

Videoreportáž na téma Vodoléčba v Priessnitzových lázních 

  • Česko-polský katalog v rámci projektu "Tradiční léčebné metody v Euroregionu Praděd" naleznete ke stažení ZDE.

  • Leták k projektu ke stažení ZDE.