Literatura

Literatura
  • SELINGER, Engelbert Maximilian. Životní příběh Vincence Priessnitze. Z něm. přeložil Alois Kubík. Jeseník: Společnost Vincenze Priessnitze, 2014. 125 s.

  • KOČKA, Miloš. Prameny živé vody. Štíty: Veduta, 2016. 233 s.

  • KOČKA, Miloš a KUBÍK, Alois. Vincenz Priessnitz: světový přírodní léčitel. Štíty: Veduta, 2006. 181 s.

  • Vincenz Priessnitz (1799–1851): almanach k 200. výročí narození. Red. Bohumila Tinzová a kol. Jeseník: Město Jeseník, 1999. 105 s.

  • WEISS, Joseph.  Vodoléčba Vincenze Priessnitze aneb Historická příručka vodoléčby. Z angl. přeložil a vydal Jaroslav Zahajský. Říčany 2018. 265 s.

  • ABT, Lukáš. Atlas jesenických pramenů. Jeseník: Lukáš Abt, 2017. 444 s.

  • JÜRGEN HELFRICHT, Léčení Vodou. Z něm. Přeložil Alois Kubík. Husum: Naturheilbund e.V., 2022, 151 stran

  • PHILO VOM WALDE, Vincenz Priessnitz: jeho život a působení. Z něm. přeložil MUDr. Alois Kubík. Jeseník: Společnost Vincenze Priessnitze, 2022. 285 s.